Про журнал

Галузь та проблематика

Зміст науково-методичного журналу формують результати наукових досліджень сучасних тенденцій та чинників соціально-економічного розвитку України. Структура представлених статей в цілому відображає ієрархію проблем соціально-економічного розвитку України. Розглядаються також і окремі впливи глобальної кризи, що стосуються економічної динаміки, конкуренції, фінансового ринку, валютного курсу, інституційного розвитку тощо. Значна увага приділяється розвитку галузевої та регіональної економіки.

Процес рецензування

Приймаються до редагування і друку статті, огляди, рецензії тощо українською, російською, польською або англійською мовами. Усі матеріали розглядає редакційна колегія.

Статті, які прийняті до друку, обов’язково рецензуються, прізвища рецензентів зазначаються у вихідних відомостях видання.

Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їхніх авторів, зберігає стиль матеріалів, залишає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо. Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. У разі передруку публікацій посилання на журнал «Наукові праці. Економіка» обов’язкове.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.