Наукові праці. Економіка

Галузь і проблематика: У журналі представлено результати досліджень сучасних тенденцій та чинників соціально-економічного розвитку України. Статті охоплюють актуальні теоретичні проблеми економічного розвитку, особливості розвитку фінансової системи країни, проблематику економіки промисловості, транспорту та інших галузей народного господарства; важливі аспекти соціальної економіки та економіки праці, регіональної та місцевої економіки, а також питання фінансово-економічного механізму вдосконалення вищої освіти.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15281-3853ПР від 10.04.2009 г.

Видання включене до Переліку наукових фахових видань з економічних наук (Наказ МОН України № 1021 від 7 жовтня 2015 р.)

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Засновник: Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Голова редколегії: Горлачук В. В., доктор економічних наук.

Електронна копія журналу у відкритому доступі зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.


Зображення домашньої сторінки журналу

Том 302, № 290 (2017)

Зміст

Проблеми економічної теорії

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Н. В. Міцкевич
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ІННОВАЦІЙ PDF
К. Л. Нетудихата
СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ PDF
І. В. Вороненко, Р. М. Басараб

Вдосконалення фінансових відносин

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
А. В. Бурковська, А. А. Кушнарьова
СТАН РОЗВИТКУ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ PDF
А. В. Бурковська, І. О. Малиновська
СУТНІСТЬ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
А. В. Бурковська, Я. Ю. Сидорчук
ОСОБЛИВОСТІ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ PDF
А. В. Бурковська, В. К. Шкапоєд
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ PDF
Т. І. Лункіна, Н. М. Готко
ІНСТРУМЕНТИ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
С. М. Лушко
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ на прикладі ПРАТ «АГРОПАРТНЕР» PDF
О. О. Ципліцька, О. М. Сисан
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ PDF
О. О. Ципліцька, С. С. Сисан
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ PDF
Н. О. Шишпанова, Ю. С. Сердечна

Бухгалтерський облік і аудит

ВЕБ-САЙТ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ PDF
В. В. Бєлікова
ОБЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Л. Б. Прокопович, А. В. Шинкаренко, Н. О. Шевчук

Галузева та регіональна економіка

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ю. В. Великий
ТЕХНОЛОГІЧНА ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю. В. Великий, К. Л. Нетудихата
МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ В РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л. С. Мельничук, А. М. Гладун

Природокористування та проблеми АПК

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ PDF
Н. В. Бобровська
ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА PDF
Н. В. Бобровська, К. С. Чистякова, Д. В. Матковський
УКРАЇНСЬКИЙ ФОРМАТ РИНКОВО ОРІЄНТОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ PDF
В. В. Горлачук, Л. С. Мельничук
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
А. Г. Костирко
ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ PDF
О. В. Лазарєва
ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ З ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ PDF
В. М. Сінченко, В. І. Пиркін, Ю. А. Пастух