СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ

Автор(и)

  • Н. В. Бобровська Миколаївський національний аграрний університет, Ukraine

Ключові слова:

сільські території, трудовий потенціал, демографічні зміни, якість життя, соціально-економічний розвиток

Анотація

У статті обґрунтовано теоретичні аспекти щодо формування соціальноекономічних засад розвитку сільських територій. Обґрунтовано напрями демографічних змін на рівні регіону. Доведено, що необхідне вирішення проблем щодо покращення рівня і якості життя людей на селі з метою нарощування трудового потенціалу сільських територій.

Біографія автора

Н. В. Бобровська, Миколаївський національний аграрний університет

канд. екон. наук,  старший викладач кафедри обліку і оподаткування

Посилання

Якуба К. І. Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України: теорія, методологія, практика / К. І. Якуба. – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 362 с.

Белевят О. А. Теоретичні основи соціально-економічного розвитку сільських територій / О. А. Белевят, Н. В. Бобровська // Науково-виробничий журнал Бізнес-Навігатор. – Херсон, 2011 – № 22. – С. 20–24.

Вишневська О. М. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: соціально-економічні та екологічні аспекти : монографія / О. М. Вишневська. – Миколаїв, 2011. – 436 с.

Програма сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / Електронний ресурс. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=243284424.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Природокористування та проблеми АПК