ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ З ДОГЛЯДУ ЗА ПОСІВАМИ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ

Автор(и)

  • В. М. Сінченко Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, Україна
  • В. І. Пиркін Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, Україна
  • Ю. А. Пастух Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна

Ключові слова:

буряки цукрові, технологія, агротехнічні операції, контроль над бур’янами, обробіток ґрунту, продуктивність, ефективність

Анотація

У статті розглянуто проблему удосконалення технології вирощування буряків цукрових, спрямованої на максимальне збільшення продуктивності посівів за рахунок застосування агротехнічних заходів обробітку ґрунту, мінімізації технологічних операцій, підвищення родючості ґрунту та загальної екологічної безпеки. За результатами досліджень розроблена власна система інтенсивних агротехнічних заходів, що включає 13 агротехнічних операцій і дозволяє суттєво зменшити ступінь забур'яненості бурякових плантацій. Доведено, що за рахунок максимального застосування агротехнічних операцій можна значною мірою підвищити продуктивності та зменшити собівартості виробництва буряків цукрових. Детально розглянуто приклад впровадження даної технології у ФГ «Широкоступ» Кагарлицького р-ну Київської області та проаналізовано її ефективність.

Біографії авторів

В. М. Сінченко, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків

доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН, заступник директора з наукової роботи

В. І. Пиркін, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків

канд. екон. наук, ст. науковий співробітник, завідувач лабораторії економічного аналізу завершених наукових розробок

Ю. А. Пастух, Подільський державний аграрно-технічний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри інформаційних технологій, 

Посилання

Буряківництво: проблеми, інтенсифікація та ресурсозбереження / В. Ф. Зубенко. – К. : НВП ТОВ «Альфа-стевія ЛТД», 2007. – 496 с.

Інтенсивна технологія виробництва цукрових буряків (рекомендації) / К. : ІЦБ УААН, 2006. – 100 с.

Методики проведення досліджень у буряківництві / [М. В. Роїк, Н. В. Гізбуллін, В. М. Сінченко, О. І. Присяжнюк та ін.]; під заг. ред. М. В. Роїка та Н. Г. Гізбулліна. – К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2014. – 374 с.

Методичні вказівки по вивченню інтенсивних технологій виробництва цукрових буряків по зонах вирощування України – К. : 1995. – 26 с.

Малієнко А. М. Соціально-економічні передумови формування агро технологій у землеробстві України (на прикладі систем обробітку ґрунту). – К., 2001 – 62 с.

Пиркін В. І., Сінченко В. М., Пастух Ю. А. Ефективність організації управління цукробуряковим виробництвом// Цукрові буряки. 2004. – № 3. – С. 4–5.

Роїк М. В., Іващенко О. О., Пиркін В. І. і ін. Високоефективна технологія виробництва цукрових буряків / К. : ІЦБ, 2010. – 165 с.

Роїк М. В., Пиркін В. І., Сінченко В. М. Формування стратегії розвитку бурякоцукрового виробництва / Цукрові буряки. 2011. – № 5. – С. 4–7.

Сінченко В. М. Управління формуванням продуктивності цукрових буряків / К. : ІБКіЦБ НААН України. ТОВ «НіланМД», 2012. – 582 с.

Цукрові буряки (вирощування, збирання, зберігання). Під заг. ред. Д. Шпаара. – К. : ННЦІАЕ, 2005. – С. 43.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Природокористування та проблеми АПК