УКРАЇНСЬКИЙ ФОРМАТ РИНКОВО ОРІЄНТОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Автор(и)

  • В. В. Горлачук Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна
  • Л. С. Мельничук Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

кадастр, зонування, земельні відносини, земельні ресурси, ринок землі, землі сільськогосподарського призначення, місцеві бюджети, сільське господарство, органи місцевого самоврядування, ефективність, земельні ділянки, земельна політика, сільська територія

Анотація

У статті зроблено спробу донести до читача алгоритм реалізації державної політики розвитку сільських територій. В ній у доступній формі розкрито авторське бачення щодо ситуації, що склалась на сучасному етапі реформування земельних відносин в Україні. Зроблено висновок про недоцільність зняття мораторію на купівлю-продажу земельних паїв, висвітлені питання формування ефективних, суспільно важливих організаційно-правових форм господарювання на землі, обґрунтована соціально-економічна недоцільність розвитку агрохолдингів, які своєю діяльністю заганяють село у глухий кут, розглядаються питання створення на їх основі дочірніх підприємств з реєстрацією за місцем їх географічного розміщення. Приділяється увага питанням адміністративно-територіального устрою сільських територій, акцентується увага на недоцільності формування об’єднаних територіальних громад, визначено засади формування «мінідержав» у державі як новий науковий напрям інноваційного розвитку сільських територій.

Біографії авторів

В. В. Горлачук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Заслужений діяч науки і техніки України, д-р екон. наук, професор,  завідувач кафедри управління земельними ресурсами

Л. С. Мельничук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

канд. екон. наук, доцент кафедри менеджменту

Посилання

Перович І. Л. Кадастр в системі адміністрування земельними ресурсами: теорія і практика. Авторефер. на здобуття наук. ступеня д.т.н. – Київ. – 2017. – 11 с.

Сохнич А. Я. Роль земельних ресурсів у формуванні ринкової економіки. Збалансоване природокористування. – № 2, 2016. – С. 123–126

Третяк А. М. Бабміндра Д. І. Земельні ресурси України та їх використання / А. М. Третяк, Д. І. Бабміндра. – К. : ТОВ «ЦЗРУ». – 2003. – 143 с.

Бабміндра Д. І. Наукова передумова земельної реформи-формування підприємств різних форм власності / Д. І. Бабміндра, Д. В. Буша, С. В. Пекшин, М. О. Недвига // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 1. – С. 5–9.

Новаковський Л. Сучасні проблеми регулювання земельних відносин в Україні / Л. Новаковський // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 6. – С. 2–6.

Саблук П. Аграрна складова в економічних реформах України / П. Саблук // Вісник Національної академії наук України. – 2001. – № 2. – С.43– 59.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Природокористування та проблеми АПК