ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

Автор(и)

  • Н. О. Шишпанова Миколаївський національний аграрний університет, Україна
  • Ю. С. Сердечна Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Ключові слова:

страховий портфель, збалансованість страхового портфеля, управління ризиком

Анотація

У статті розкриваються основні теоретичні засади формування та управління страховим портфелем з метою досягнення його збалансованості, а також забезпе-чення фінансової надійності страхової компанії. Обґрунтовано та уточнено принципи та класифікація типів страхового портфелю. Визначено методи управління ризиком незбалансованості страхового портфелю та виявлено заходи щодо його оптимізації.

Біографії авторів

Н. О. Шишпанова, Миколаївський національний аграрний університет

канд. екон. наук, асистент кафедри фінансів,
банківської справи та страхування

Ю. С. Сердечна, Миколаївський національний аграрний університет

магістр

Посилання

Баранов А. Теоретичні засади управління страховим портфелем / А. Баранов // Ринок цінних паперів. – 2006. – № 3–4. – С. 35–38.

Баранов А. Л. Управління страховим портфелем : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.08 / А. Л. Баранов. – К., 2009. – 20 с.

Валь А. М. Способи управління страховим портфелем / А. М. Валь, В. М. Чубтюк // Восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної науки» [Електронний ресурс] – Режим доступу : (http://intkonf.org/val-am-ktn-chubatyuk-vm-sposobi-upravlinnya-portfelem/).

Водолазська О. А. До питання збалансованості стра0 хового портфеля / О. А. Водолазська // Науковий вісник Херсонсь-кого державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Вип. 13, ч. 2. – С. 114–118.

Журавка О. С. Теоретичні основи формування страхового портфеля / О. С. Журавка // Бізнес-Інформ. – 2012. – № 5. – С. 201–204.

Письменна Т. Управління збалансованістю страхового портфеля: дискурс в теорію та погляд на сучасну практику / Т.Письмення // Вісник ТНЕУ. – 2016. – № 2. – С. 90–101.

Рубин Ю. Б. Страховой портфель : навч.-метод. посіб. / Ю. Б.Рубин. – М. : Соминтек, 1994.

Самойловський А. Л. Паритетність страхових операцій: страхові резерви як засіб збалансування інтересів страховика і страхувальника / А. Л. Самойловський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 3 (70). – С. 14–21.

Супрун А. А. Страховий менеджмент : навч. посіб. / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. – Львів : Магнолія-2006, 2015. – 301 с.

Супрун А. А Управління страховим портфелем як засіб забезпечення фінансової надійності страхової компанії / А. А. Супрун // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2009. – Вип. 5. – С. 84–91

Яшина Н. М. Страховой портфель как основа обеспечения финансовой устойчивости стрховой организации / Н. М. Яшина // Финансы и кредит. – 2007. – № 20. – C. 84–87

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Вдосконалення фінансових відносин