ОСОБЛИВОСТІ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

А. В. Бурковська, В. К. Шкапоєд

Анотація


В статті розглянуто структуру місцевих бюджетів, напрями їх наповнення до і піс-ля децентралізації. Проаналізовано зміни у видах доходів на прикладі Миколаївської об-ласті та новостворених об’єднаних територіальних громад. Наведено висновки щодо раціональності подальшого проведення децентралізації.

Ключові слова


місцевий бюджет; децентралізація; надходження; податок; міжбю-джетні трансферти; дотації; територіальна громада

Повний текст:

PDF

Посилання


Кириленко О. П. Дохідна база місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної та податкової системи / О. П. Кириленко – Тернопіль : Вектор, 2011. – С. 6–10.

Міністерство фінансів України: Місцеві бюджети [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua /news/bjudzhet/local-budg.

Бюджетна децентралізація: Три роки децентралізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://decentralization. gov.ua/news/item/id/4913.

Голинська О. В. Про місцеві бюджети-людською мовою: Методичний посібник / О. В. Голинська – Миколаїв : ФРМ, 2014. – 11 с.

Міністерство фінансів України: Виконання доходів місцевих бюджетів за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу : http://www.minfin.gov.ua/news.

Моніторинг процесу децентралізації влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://decentralization. gov.ua/infographics/item/id/40.

Куцурубська територіальна громада [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://decentralization. gov.ua/region/common/id/767#tab3.

Звіт про виконання Плану роботи Державної фіскальної служби України на 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/data/files/131201.pdf.

Висновки щодо виконання державного бюджету україни за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ