ТЕХНОЛОГІЧНА ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Ю. В. Великий Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна
  • К. Л. Нетудихата Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

технологічна основа, технології, інноваційна діяльність, машинобу-дівні підприємства

Анотація

Досліджено наукові засади технологічної основи, як невід’ємної складової інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Проведено аналіз сучасного стану технологі-чної науки та її перспективи крізь призму інноваційної діяльності

Біографії авторів

Ю. В. Великий, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту

К. Л. Нетудихата, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів і кредиту

Посилання

Україна в 2015 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / [за заг. Ред. Ю. Г. Рубана]. – К.: НІСД, 2010. – 742 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні за 2015 рік стат. Зб. Відп. І. В. Калачова ; Державна служба статистики України. – К. : ДП «Інформ. – видав. – центр Держстату України». 2016. – 287с.

Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент : навч. посіб / П. П. Микитюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 400 с.

Научные труды Дон НТУ: [сб. научн. трудов.]. – Донецк, 2010. – Вып. 107. – С. 74–79.

Дудар Т. Г. Інноваційний менеджмент : навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Г. Дудар, В. В Мельниченко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 258 с.

Воротін В. Досвід державного управління та регулювання економіки // Зб. Наук. Праць. УАДУ / за заг. ред.. А. О. Чеме-риса. Вип 18. – Львів, Кальварія, 2008. – С. 81–91.

Скрипник А. В. Інноваційні перспективи України / А. В Скрипник // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 103–166.

Мамзюк В. В. Щодо визначення інноваційного бізнес-інкубатору як інноваційного підприємства / В. В Мамзюк // Еко-номіка і право. – 2010. – № 3. – С. 164–166.

Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність в Україні за 2015 рік» / Державна служба статистики України. – К. : Інформаційно-видавничий центр Держстату України, 2016. – 312 с.

Яненкова І. Г. Особливості державного регулювання малого підприємства в Україні / І. Г. Яненкова // Наукові праці. Том 296. Вип. 284. – Серія «Економіка», Миколаїв, 2017. – С. 62–66.

Орипяк І. Технологічна наука: щоб бути попереду, треба швидше йти / І. Орипяк // Зеркало тижня. – 2017. –№ 24. – С. 17.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Галузева та регіональна економіка