УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Ю. В. Великий Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

машинобудівне підприємство, модель відкритих інновацій, моделю-вання інноваційного процесу

Анотація

Стаття присвячена питанням ефективного управління інноваційною діяльністю машинобудівного підприємства на основі моделі відкритих інновацій. Досліджено про-блеми моделювання інноваційного процесу.

Біографія автора

Ю. В. Великий, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

д-р екон. наук, професор, зав. кафедри обліку і аудиту

Посилання

Інноваційний розвиток промисловості України / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан та ін.; Під ред. проф. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. – К. : КНТ, 2012. – 648 с.

Чесбро Г. Открытые инновации / Г. Чесбро // пер. с англ. В. Н. Егорова. – М. : Поколение, 2007. – 336с .

Нетудихата К. Л. Відкритті інновації та державна політика на сучасному етапі розвитку економіки / К. Л. Нетудихата // Наукові праці. – 2017. – Том – 296. Вип. 284. Серія « Економіка». – С. 30–36.

Дудар Т. Г. Інноваційний менеджмент / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко – навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури. – 2011. – 258 с.

Федулова Л. І. Інноваційна економіка / Л. І. Федулова – К. : Либідь. – 2012. – 480 с.

Фатхундинов Р. А. Инновационный менеджмент. / Р.А. Фатхундинов. – Учебник. 7-е изд. – СПБ.: Питер. 2015 – 448с.

Мединский В. Г. Инновационный менеджмент / В. Г. Мединский. Учебник. – М. : Инфра. 2010. – 293 с.

Провайдинг инноваций / М. П. Денисенко, А. П. Гречан, М. В. Галачан та ін.; за ред. проф. М. П. Денисенка. – К. : Ви-давничий дім. «Професіонал», 2008. – 448 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Галузева та регіональна економіка