ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. Г. Костирко

Анотація


У статті розкрито сутність категорії «дохід підприємства». Визначено особливості формування і використання доходів сільськогосподарських підприємств. Доведено, що процеси формування і використання доходів мають циклічний характер. Обґрунтовано взаємозв’язок ефективності і справедливості розподілу доходів сільськогосподарських підприємств. Виокремлено аспекти мінімізації негативного впливу чинників на ефективність і справедливість розподілу доходів сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова


дохід підприємства; прибуток; фінансова безпека; ефективність розподілу доходу; справедливість розподілу доходу

Повний текст:

PDF

Посилання


Шмиголь Н. М. Доходи підприємств: сучасні методи управління / Н. М. Шмиголь // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – Вип. 265. – Том 1. – С. 94–102.

Вишневська О. М. Теоретичні аспекти формування і розподілу доходів сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. М. Вишневська, В. А. Стефурак. – Режим доступу : https://www.pdaa.edu.ua/sites/011/v2i3/17.pdf.

Фінансова політика в аграрному секторі економіки: стан та перспективи : монографія / [І. В. Абрамова, О. М. Віленчук, Д. І. Дема та ін.]; за ред. проф. Д. І. Деми. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – 364 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ