ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Н. В. Міцкевич Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ключові слова:

інвестиції, нововведення, інновації, інноваційний розвиток, іннова-ційний процес, впровадження інновацій

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємств, на-дано характеристику динаміці основних показників інноваційної діяльності промислових підприємств України.

Біографія автора

Н. В. Міцкевич, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємства

Посилання

Стратегия предприятия и стратегический менеджмент : учб. пособие / Ю. В. Соболев, В. Л. Дикань, А. Г. Тейнека, Л. А. Позднякова. – Харьков : ООО : «Олант», 2002. – 416 с.

Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 04.07.2002 р. зі змін. і доп. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua/.

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002–2010 роки» № 1801 від 28.12.2001 р. зі змін. і доп. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua/.

Длугопольський О. Проблеми переорієнтації інвестиційних потоків в пріоритетні галузі індустрії / О. Длугопольський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 137–139.

Офіційні статистичні дані Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Статистичний збірник «Промисловість України»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat. gov.ua/druk/katalog/prom/prom.zip.

Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств: пріоритети та важелі [Електронний ресурс] / І. Р. Крючкова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 6 (16). – С. 116–120. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n6.html.

Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України / [Я. А. Жаліло, С. І. Архієреєв, Я. Б. Базилюк та ін.]. – К. : НІСД, 2006. – 119 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми економічної теорії