СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Т. І. Лункіна Миколаївський національний аграрний університет, Україна
  • Н. М. Готко Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Ключові слова:

депозит, депозитна політика банку, депозитні послуги, ресурсна база банків, депозитні операції, ліквідність банку, клієнти банку

Анотація

У статті розглянуто депозитні операції як джерело формування ресурсної бази бан-ківських установ. Досліджено сучасний стан розвитку депозитних операцій в Україні. Розглянуто теоретичні аспекти депозитної політики банківських установ України. Проаналізовано динаміку депозитних операцій банківських установ України. Запропоно-вано основні напрями підвищення ефективності проведення депозитних операцій бан-ківськими установами України

Біографії авторів

Т. І. Лункіна, Миколаївський національний аграрний університет

канд.екон.наук, доцент кафедри фінансів,
банківської справи та страхування

Н. М. Готко, Миколаївський національний аграрний університет

магістр Ф 6/1

Посилання

Аналітичний огляд банківської системи України [Електронний ресурс] / Національне рейтингове агентство Рюрік – К. : Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_1_kv_2016.pdf. – Назва з екрану.

Дмітрієта О. А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку / О. А. Дмітрієва // Фінанси України. – 2014. – № 5.

Врублевський О. С. Громадянин і банк : депозитні операції / О. С. Врублевський. – К. : ТОВ ІКЦ Леста, 2010. — С. 53–58.

Ковшар А. І. Шляхи удосконалення депозитної політики на сучасному етапі / А. І. Ковшар // Фінанси України. –2015. – № 7. – С. 42–45.

Офіційний сайт НБУ. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua. – Назва з екрану.

Кириленко В. Депозитна політика комерційного банку / В. Кириленко / Банківська справа. – 2014. – С. 53–55.

Офіційний сайт Кредіт Банк [Офіційний сайт]. – Режим доступу : https://credit-agricole.ua. – Назва з екрану.

Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 31 грудня 2015 року № 657 – [Електронний ресурс] / Національний банк України // Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=25852020&showTitle=true. – Назва з екрану.

Фінансова звітність банків України [Електронний ресурс] / Національний банк України. // Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/pubish/category?cat_id= 64097. – Назва з екрану.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Вдосконалення фінансових відносин