АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • А. В. Бурковська Миколаївський національний аграрний університет, Україна
  • А. А. Кушнарьова Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Ключові слова:

фінансовий результат, доходи, витрати, прибуток, збиток, рен-табельність, банківська установа

Анотація

У статті розглянуто особливості та склад фінансових результатів, досліджено су-часний стан розвитку банківської системи. Здійснено аналіз основних статей доходів та витрат банківських установ України. Проаналізовано у динаміці зміну отриманих фінансових результатів банківської системи. Визначено найбільш прибуткові та збит-кові банківські установи. Зазначено необхідність забезпечення прибуткової діяльності та підвищення рентабельності банківської системи України.

Біографії авторів

А. В. Бурковська, Миколаївський національний аграрний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів,
банківської справи та страхування

А. А. Кушнарьова, Миколаївський національний аграрний університет

магістр

Посилання

Аналітичний огляд банківської системи України [Електронний ресурс] / Національне рейтингове агентство «Рюрік» // – К. : Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_4_kv_2016.pdf

Ганзюк С. М. Особливості функціонування проблемних банків в Україні / С. М. Ганзюк, А. В. Лінькова // Молодий вчений. – 2016. − № 8. – С. 11–14.

Зінченко О. А. Удосконалення підходів до визначення фінансових результатів комерційного банку та методики їх аналі-зу / О. А. Зінченко, Ю. Б. Кашубіна, Ю. О. Некряч // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної влас-ності. – 2013. – Вип. 1(1). – С. 280–283.

Карчева Г. Т. Оцінка ефективності розвитку банківської системи України та шляхи її підвищення / Г. Т. Карчева, О. О. Затварська // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. − Суми: УАБС НБУ, 2004. − Т. 9. − C. 34–39.

Климова В. М. Шляхи підвищення прибутковості банків у кризових умовах / В. М. Климова, І. Є. Семенча // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія «Економіка». – Вип. 5/1, 2011. – С. 57–62.

Макаренко Ю. П. Доходи і витрати у забезпеченні прибутковості комерційних банків України / Ю. П. Макаренко, К. С. Мороховець // Інвестиції: практика та досвід. − 2016. − № 10. − С. 15-19.

Осташ С. В. Оцінка фінансових результатів діяльності банку та деякі аспекти його прибутковості / С. В. Осташ // Науко-вий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / ред. кол.: В. П. Мікловда, М. І. Пітюлич, Н. М. Гапак та ін. – Ужгород : УжНУ, 2013. – Вип. 3(40). – С. 230–237. – Бібліогр.: с. 237 (5 назв).

Офіційний сайт Журналу «Insurance TOP» [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://forinsurer.com/rating-banks

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] / НБУ – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

Рішення Ради Національного банку України від 04 липня 2017 року № 29-рд – [Електронний ресурс] / Національний банк України // – К. : Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=51452711.

Сарахман О. Аналіз фінансових результатів банків України у посткризовий період / О. Сарахман, О. Скаско // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер : Економіка АПК. − 2013. − № 20(1). − С. 212–218.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Вдосконалення фінансових відносин