ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Н. В. Бобровська, К. С. Чистякова, Д. В. Матковський

Анотація


У статті обгрунтовано теоретичні засади поняття сутності ресурсного потенціалу, його раціонального використання і можливостей формування на основі технологічного оновлення та реалізації стратегічних напрямів відновлення і збереження ресурсів за видами.

Ключові слова


ресурсний потенціал; потенціал,ресурси; аграрний сектор; бізнессередовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Вишневська О. М. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: соціально-економічні та екологічні аспекти : монографія / О. М. Вишневська. – Миколаїв, 2011. – 436 с.

Вишневська О. М. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки: еколого-орієнтований підхід / О. М. Вишневська, Н. В. Бобровська, О. А. Літвак // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. Молодих учених, аспірантів і студентів, 4–5 квітня 2012 р. – Харків : ХНАУ, 2012. – С. 61–63.


Пристатейна бібліографія ГОСТ