СУТНІСТЬ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • А. В. Бурковська Миколаївський національний аграрний університет, Україна
  • Я. Ю. Сидорчук Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Ключові слова:

банківська система, нормативи ліквідності, банківська ліквідність, надлишкова ліквідність, прибутковість банку, управління ліквідністю

Анотація

Питання ефективного управління ліквідністю для банківських установ України є на сьогодні одним з найбільш актуальних. Оптимальний рівень банківської ліквідності є передумовою ефективного виконання своїх функцій як окремим банком, так і всією бан-ківською системою: він зумовлює їх надійність, фінансову стійкість і конкурентоспро-можність. У статті проведено теоретичні дослідження у сфері банківської ліквідності. Розглянуто необхідність вдосконалення існуючих підходів до управління ліквідністю, та взаємозв’язок між станом банківської ліквідності й станом економіки країни.

Біографії авторів

А. В. Бурковська, Миколаївський національний аграрний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів,
банківської справи та страхування

Я. Ю. Сидорчук, Миколаївський національний аграрний університет

магістр

Посилання

Крилова В. Складові процесу управління ліквідністю банку / В. Кирилова, Р. Набок // Вісник НБУ. – 2008. – № 6. – С. 24–29.

Ліквідність банківської системи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/.

Міщенко В. В. Ліквідність банківської системи : економічна сутність, структура і методологічний підхід до аналізу. Стаття 1 / В. В. Міщенко, А. В. Сомик // Вісник НБУ. – 2008. – № 11. – С. 6–9.

Олещенко Л. Г. Сучасний стан та проблеми ліквідності банківської системи України / Л. Г. Олещенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2213.

Офіційний сайт Національного банку України, розділ статистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbu.gov.ua.

Семенча І. Є. Ліквідність банківської системи в умовах фінансової нестабільності / І. Є. Семенча // Глобальні та націона-льні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 686–689.

Скок Є. М. Ліквідність банківської системи та операції, що призводять до її зміни / Є. М. Скок // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – № 2. – С. 6–19

Успаленко В. І. Аналіз сучасного стану ліквідності банків України / В. І. Успаленко, О. С. Хіжняк // Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 191–195.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Вдосконалення фінансових відносин