СУТНІСТЬ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

А. В. Бурковська, Я. Ю. Сидорчук

Анотація


Питання ефективного управління ліквідністю для банківських установ України є на сьогодні одним з найбільш актуальних. Оптимальний рівень банківської ліквідності є передумовою ефективного виконання своїх функцій як окремим банком, так і всією бан-ківською системою: він зумовлює їх надійність, фінансову стійкість і конкурентоспро-можність. У статті проведено теоретичні дослідження у сфері банківської ліквідності. Розглянуто необхідність вдосконалення існуючих підходів до управління ліквідністю, та взаємозв’язок між станом банківської ліквідності й станом економіки країни.

Ключові слова


банківська система; нормативи ліквідності; банківська ліквідність; надлишкова ліквідність; прибутковість банку; управління ліквідністю

Повний текст:

PDF

Посилання


Крилова В. Складові процесу управління ліквідністю банку / В. Кирилова, Р. Набок // Вісник НБУ. – 2008. – № 6. – С. 24–29.

Ліквідність банківської системи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/.

Міщенко В. В. Ліквідність банківської системи : економічна сутність, структура і методологічний підхід до аналізу. Стаття 1 / В. В. Міщенко, А. В. Сомик // Вісник НБУ. – 2008. – № 11. – С. 6–9.

Олещенко Л. Г. Сучасний стан та проблеми ліквідності банківської системи України / Л. Г. Олещенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2213.

Офіційний сайт Національного банку України, розділ статистика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbu.gov.ua.

Семенча І. Є. Ліквідність банківської системи в умовах фінансової нестабільності / І. Є. Семенча // Глобальні та націона-льні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 686–689.

Скок Є. М. Ліквідність банківської системи та операції, що призводять до її зміни / Є. М. Скок // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – № 2. – С. 6–19

Успаленко В. І. Аналіз сучасного стану ліквідності банків України / В. І. Успаленко, О. С. Хіжняк // Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 191–195.


Пристатейна бібліографія ГОСТ