ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ

І. Г. Яненкова, О. В. Андреєв

Анотація


У статті розглянуто таку форму організації інноваційного розвитку економіки, як індустріальний парк. Проаналізовано поточний стан, фактори, які уповільнюють роз-виток індустріальних парків в Україні. Розроблені рекомендації щодо стимулювання ро-збудови мережі індустріальних парків, а також підвищення ефективності їх функціону-вання.

Ключові слова


індустріальний парк; інноваційна економіка; інноваційний розвиток; підприємства; організаційні форми

Повний текст:

PDF

Посилання


Агенція Місцевого Економічного Розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : amer.org.ua/industrialnij-park/strategichnij-plan-rozvitku 2. Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень «Напрями удосконалення політики стимулюван-ня розвитку індустріальних парків в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.niss.gov.ua/articles/1734/ 3. Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень «Щодо механізмів запровадження індустріальних парків в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.niss.gov.ua/articles/509/ 4. Асоціація індустріальних парків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ainpu.com.ua 5. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b7c98e95-35ef-4e4b-a61288a0404ac6d2&title=Informatsiia ProIndustrialni-promislovi-Parki-VkliucheniDoRestruIndustrialnikh-promislovikh-Parkiv; Індустріальні парки в регіонах України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrproject.gov.ua/page/%D1%96ndustrialni-parki-v-regionakh-ukraini; «Долина зелених інновацій» [Електронний ресурс] // ECO-invest – 2013. – Режим доступу : http:// www.eco-invest.org.ua/ua/present/prez28.htm#. U9tiRGM_nIU; Індустріальний парк «Соломоново» [Електронний ресурс] // Сезпарксервіс. – Режим доступу : http:// www.sezparkservice.com/sps_ua/ cezparkservis/iindustrial_nij_park/. 6. Добрєва Н. Ф. Основні напрями розвитку транскордонних кластерів в Україні [Електронний ресурс] / Н.Ф. Добрєва // Ефективність державного управління України. – 2013. – № 34 С. 246–253. – Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua/.../ cgiirbis_64.exe. 7. Закон України від 21.06.2012 № 5018-VII «Про індустріальні парки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5018-17. 8. Концепція створення індустріальних (промислових) парків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon0.rada.gov.ua/laws/show/447-2006-%D1%80 9. Кучерява О. Індустріальні парки: залучення інвестицій чи податкові діри? / О. Кучерява // Голос України. – 2016 [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : www.golos.com.ua/article/277112 10. Презентація Національного проекту Індустріальні парки України Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : investcenter.km.ua/images /stories/pdf/inductrial%20parks.pdf 11. Федулова Л. І. Напрями розвитку індустріальних парків щодо реалізації інноваційного потенціалу регіонів України [Електронний ресурс] / Л. І. Федулова // Економіка інновацій. – 2013. – № 53. – Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua/.../ cgiirbis_64.exe?


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.