ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ

А. В. Бурковська, К. А. Мікуляк

Анотація


У статті розглянуто особливості банківської конкуренції, тенденції розвитку бан-ківської конкурентоспроможності, досліджено сучасний стан розвитку банківської сис-теми України, особливості зміни банків за групами відповідно до чисельності активів. Проаналізовано у динаміці зміну кількості банківських установ, розраховано питому ва-гу іноземного капіталу у статутному капіталі банків, наведено концепцію «п’яти сил конкуренції» та передумови розвитку конкуренції у банківській системі України в умовах економічної глобалізації

Ключові слова


активи; банк; банківська система; власний капітал; група банків; економічна глобалізація; зобов’язання; іноземний капітал; конкурентна позиція; конкуре-нтоспроможність; «сили конкуренції»

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналітичний огляд банківської системи України [Електронний ресурс] / Національне рейтингове агентство «Рюрік» // – К. : Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_1_kv_2016.pdf. 2. Бортніков Г. А. Конкурентоспроможність банків України в умовах лібералізації ринків фінансових послуг / А. Г. Борнтіков // Вісник Національного банку України. – 2013. – №. 11. – С. 14‒17. 3. Корнєєв Ю. В. Забезпечення конкурентоспроможності банківської системи України / Ю. В. Корнєєв // Академічний огляд. – 2012. – № 10. – С. 89– 95. 4. Коваленко В. В. Методологічні підходи до створення й розвитку конкурентного середовища на ринку банківських пос-луг України / В. В. Коваленко // Фінанси України. – 2013. – № 10. – С. 87– 99. 5. Пацера М. Міжнародна банківська конкуренція: погляд науковців [Електронний ресурс] / М. Пацера // Вісник Націона-льного банку України. ‒ 2013. – № 7. – С. 31– 33. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ Vnbu_2013_7_12.pdf 6. Портер М. Конкуренція/ М. Портер // Підручник. – К. : Вільямс – 2005. – 610 с. 7. Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 31 грудня 2015 року № 657 – [Електронний ресурс] / Національний банк України // – К. : Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=25852020&showTitle=true 8. Фінансова звітність банків України [Електронний ресурс] / Національний банк України // – К. : Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/pubish/category?cat_id= 64097.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.