СТАН МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ю. В. Великий

Анотація


У статті проаналізовано основні показники розвитку машинобудування України за останні роки, висвітлені проблеми розвитку. Визначено напрямки розвитку галузі в умовах становлення нових технологічних укладів і глобалізації економіки.

Ключові слова


машинобудування; інновації; конкуренція; технологічна основа; наукоємна продукція

Повний текст:

PDF

Посилання


Статистичний щорічник України за 2001 рік . [стат.зб. j/ [за ред. О. Г. Осауленка] ; Державний комітет статистики України. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2002. – 643 с. 2. Статистичний щорічник України за 2002 рік . [стат. збj/ [за ред. О. Г. Осауленка] ; Державний комітет статистики України. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2003. – 552 с. 3. Статистичний щорічник України за 2003 рік : [статзб ] / [за ред. О. Г. Осауленка] ; Державний комітет статистики України. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2004. – 631с 4. Статистичний щорічник України за 2004 рік : (стат. зб.] / [за ред. О. Г. Осауленка] ; Державний комітет статистики України. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2005. – 562 с. 5. Статистичний щорічник України за 2005 рік : [стат. зб ] / [за ред. О. Г. Осауленка] Державний комітет статистики України. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2006. – 580 с. 6. Статистичний щорічник України за 2006 рік : [стат. зб.] / [за ред. О. Г. Осауленка] ; Державний комітет статистики України. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство»", 2007. – 575 с. 7. Статистичний щорічник України за 2007 рік : [стат. зб ] / [за ред. О. Г. Осауленка] ; Державний комітет статистики України. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2008. – 571 с. 8. Статистичний щорічник України за 2009 рік : [стат. зб ] / [за ред. О. Г. Осауленка] ; Державний комітет статистики України. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2010. – 566 с. 9. Статистичний щорічник України за 2015 рік : [стат. зб ] / [за ред. О. Г. Осауленка] ; Державний комітет статистики України. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 580 с. 10. Україна в 2015 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: [монографія] / [за заг. ред. Ю. Г.Рубана ]. – К. : НІСД, 2016, – 743 с. 11. Наукова та інноваційна діяльність в Україні за 2015 рік: [стат. зб.] / [відп. І. . Калачова]; Державна служба статистики України . – К. : ДП «Інформ. – видав. центр ДержстатуУкраїни », 2016 – 284 с. 12. Семихов И.П. Производительность труда в ведущихкомпаниях мира / И.П. Семихов // Машиностроитель. – 2010. – №6. – С. 40–44. 13. Єрохін С. Технологічні уклади, динаміка цивілізаційних структур та економічна преспектива України / С. Єрохін // Економічний часопис. – 2006. – № 1–2. – С.6–8


Пристатейна бібліографія ГОСТ