ШЛЯХИ ТИПОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ФЛОТУ УКРАЇНИ

Н. М. Іщенко

Анотація


У статті проведено аналіз стану вантажних перевезень в світі, проведено дослі-
дження ступеня нерівномірності структури вантажів в зовнішньоекономічних перевезеннях та запропоновано шляхи оптимізації морського торгового флоту України.


Ключові слова


вантажні перевезення; структура вантажів; оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Holocher K. H. Marketing activities of maritime companies. – FH Oldenburg: Department of Marine Studies. 1995. – P. 198. – 426 р. 2. UNCTAD. The Review of Maritime Transport 2008, Geneve: UN. – 2015 3. Бєлова Н. М. Аналіз стратегій судноплавної компанії // Проблеми та перспективи розвитку обліку та економічного ана-лізу: Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 121–123 4. Бєлова Н. М. Порівняльний аналіз проектів стратегій судноплавної компанії //Управління проектами та розвиток вироб-ництва: Збірник наукових праць. – № 1(29). – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2009 – С. 105–112


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.