ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАРКЕТИНГУ ТА ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Л. С. Мельничук, І. О. Марущак

Анотація


У роботі уточнено сутність поняття «інноваційний маркетинг» та «маркетинг ін-новацій», різниця між ними. Охарактеризовано взаємозв’язок маркетингу та інновацій у розвитку підприємства. Розглянуто етапи маркетингу інновацій та їх цінність для впровадження інновацій на підприємстві. Проаналізовано впровадження маркетингових інновацій для підприємств України. Розглянуті методичні інструменти маркетингу ін-новацій, їх форми та концепції.

Ключові слова


маркетинг інновацій; інновації; стратегія маркетингу; інноваційна стратегія; інноваційний менеджмент; концепція маркетингу інновацій; конкуренція

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник / С. С. Гаркавенко. – [7-ме вид.]. – К. : Лібра, 2010. – 720 с. 2. Готра В. В. Інноваційний маркетинг як інструмент управління інноваційним розвитком / В. В. Готра // Проблеми еконо-міки. – 2015. – № 2. – С. 11–17. 3. Груба Г. І. Інноваційне наповнення інвестиційного процесу / Г. І. Груба // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 17. – С. 13–16. 4. Зяйлик М. Ф. Особливості інноваційного маркетингу / М. Ф. Зяйлик, О. І. Вівчар // Вісник Дніпропетровського універ-ситету. – 2011. – № 5(2). – С. 185–190. 5. Ілляшенко Н. С. Механізм управління підприємством на засадах інноваційного маркетингу / Н. С. Ілляшенко // Меха-нізм регулювання економіки. – 2009. – № 4. – С. 42–47. 6. Кардаш В. Я., Павленко І. А., Шафалюк О. К. Товарна інноваційна політика: [Підручник]. – К. : КНЕУ, 2002. – 266 с. 7. Нянько В. М. Особливості розвитку інноваційного маркетингу на підприємстві / В. М. Нянько, В. А. Паляниця // Іннова-ційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 212–217 8. Тараненко І. В. Маркетингові інновації в забезпеченні конкурентоспроможності: системний підхід / І. В. Тараненко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2014. – № 2(45). – С. 180–185. 9. Соловйов В. B. Інновації: як ми їх розуміємо, що від них чекаємо і чого не хочемо помічати / В. Соловйов // Наука та інновації. – 2011. Т. 7. № 5. – С. 81–88.


Пристатейна бібліографія ГОСТ