АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Н. В. Бобровська, М. В. Тополенко, І. Ю. Шпиченко

Анотація


Досліджено теоретичні аспекти оцінки вітчизняного ринку, компоненти його роз-витку. Виявлено економічні особливості впровадження методичних перспектив. Про-аналізовано погляди вітчизняних та іноземних вчених щодо аспекту проведеного дослі-дження і виділено фактори, які впливають на формування змісту ринкового середовища аграрного сектора.

Ключові слова


ринок; ринкове середовище; сільськогосподарський товаровиробник; внутрішній ринок; вільне підприємництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Зікій Н. Л. Концептуальні основи дефініції «реструктуризація підприємства» / Н. Л. Зікій // Наук.вісник МДУ. – 2016. – № 1(5). – С. 154–159. 2. Карпюк О.А. Теоретичні аспекти ринку освітніх послуг / О. А.Карпюк // Наука й економіка. – 2009. – № 2(14). – С. 297–299. 3. Клімова І. О. Ринок сільськогосподарської продукції: особливості розвитку та проблемні питання формування інфра-структури [Електронний ресурс] / І. О. Клімова // Міжнародна інтернет-конференція «Актуальні проблеми вітчизняного ринку». – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/11658/1/Stattya_9.pdf. 4. Лозинська Т. Тенденції розвитку аграрного ринку в контексті державного регулювання / Т. Лозинська, Г. Пасемко // Публічне управління: теорія та практика. –2011. – № 1(5). – С. 162–168. 5. Макаренко П. М. Теоретичні аспекти сутності ринку та його видів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.pdaa.edu.ua. 6. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://readbookz.com/book/1/32.html. 7. Савич О. П. Стратифікація та динаміка вітчизняного ринку / О. П. Савич // ДДАЕУ. – 2012. – № 3. – С. 25–31. 8. Савченко О. П. Особливості сучасного менеджменту вітчизняних організацій / О. П. Савченко // Економічний аналіз. – 2015. – № 10(4). – С. 332–335. 9. Сірий Є. В. Ризик у підприємницькому середовищі: проблема дефініції / Є. В. Сірий // Соціологія. – 2015. – № 7. – С. 53–64. 10. Степанов А. Характеристика миссии фирмы // ttp://quality.eup.ru/DOCUM/harmiss.htm. 11. Ціноутворення на банківські продукти [Текст] : [монографія] / Н. Г. Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.