КРИТЕРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Б. Кузьменко, О. М. Севідова

Анотація


У статті розглянуто сутність критеріїв економічної ефективності діяльності сіль-ськогосподарських підприємств. Розв’язання цієї проблеми пов’язане з необхідністю прийняття оптимальних рішень в управлінні виробництвом.

Ключові слова


сільське виробництво; економічна ефективність; критерії оцінки; ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Дудір Г. І. Ефективність сільськогосподарського виробництва та її визначення в сучасних умовах // Проблеми ефектив-ного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: кол. моногр. у двох томах. – Т. 1 / за ред. Саблука П. Т., Амбросова В. Я., Мазнсва Г. Є. – К. : ІАЕ, 2DD1. – С. 324–326. 2. Азізов С. П., Канівський П. К., Скупий В. М. Організація сільськогосподарського виробництва: Практикум / За ред.. проф.. С. Л. Азізова. – К. : ННЦ IAE DDS. – 274c. 3. Дериведмідь О. С. Визначення критеріїв ефективності розвитку торгових мереж / О. С. Дериведмідь // Держава та регіони. Серія : економіка та підприємництво. – 2008. – № 1. – С. 46–50. 4. Яременко О. Ф. Науково-практичні аспекти стратегічного і тактичного управління конкурентоспроможністю підприєм-ства / О. Ф. Яременко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 5. – Т. 1. – С. 35–37. 5. Яковенко О. Г. Моделювання прибуткової діяльності підприємства в умовах циклічних змін / О. Г. Яковенко, Т. Ю. Сидора // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал. – 2009. – № 1–2(55–56). – С. 24–30. 6. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление : Пер. с англ. / Д. Аакер. – СПб. : Питер, 2002. – 544 с. 7. Гурышев А. П. Оценка эффективности деятельности предприятия через использование финансовых и нефинансовых показателей / А. П. Гурышев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – № 5. 8. Preston M. R. Introduction to economic analysis / Preston McAfee R., Stanley Johnson J. – California Institute of Technology, 2006. – 322 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.