ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ

Т. І. Лункіна, І. М. Власюк

Анотація


У статті розкрито сутність виробництва органічної продукції, досліджено його стан та особливості в Україні. Розглянуто динаміку показників розвитку органічного виробництва в Україні. Наведено переваги впровадження органічного виробництва на сільськогосподарських підприємствах.


Ключові слова


органічна продукція; виробництво органічної продукції; правила ви-робництва органічної продукції; переваги органічного виробництва; перелік органічних продуктів

Повний текст:

PDF

Посилання


Артиш В. І. Управлінські аспекти розвитку виробництва екологічно чистої продукції в сільському господарстві України / В. І. Артиш // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2006. – № 102. – С. 242–247. 2. Вовк В. Сертифікація органічного сільського господарства в Україні: сучасний стан, перспективи, стратегія на майбутнє [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lol.org.ua/ukr/vegetables/showart.php? id=15634. – Назва з екрану. 3. Галяс А. В. Органічне агровиробництво : нові ринкові можливості та виклики для виробників зерна в Україні : Аналітичний документ в рамках Проекту «Якість зерна та система кредитування сільського господарства в Україні – фа-за ІІ» / А. В. Галяс, М. В. Капштик, Ю. Бакун. – К., 2008. – 71 с. 4. Кантемиров Р. Ф. Организационно-экономические аспекты производства экологической сельскохозяйственной продук-ции в мире : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.14 / Р. Ф. Кантемиров. – М., 2007. – 19 с. 5. Коваленко Т. О. Виробництво органічної сільгосппродукції та сировини / Т. О. Коваленко // Газета «Агробізнес сьогодні». – Київ, 2016. – № 20(339). 6. Органік в Україні [Електронний ресурс] / Федерація органічного руху України. – Режим доступу : http://organic.com.ua/. – Назва з екрану. 7. Органічне виробництво: має шанс подолати голод і глобальне потепління. [Електронний ресурс] / Український органік журнал «Organic UA». – Режим доступу : http://organic.ua. – Назва з екрану. 8. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини : Закон України від 03.09.2013 р. № 425-VII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/425-18. – Назва з екрану.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.