УТИЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ПІДНЕСЕННЯ КРАЇНИ

Т. І. Лункіна, Т. М. Каратай

Анотація


У статті розглянуто методи переробки твердих побутових відходів, їх переваги і недоліки. Економічно обгрунтовано необхідність утилізації твердих побутових відходів та наголошено на актуальності даної проблеми для нашої країни. Виявлено сучасне становище і тенденції розвитку сфери переробки відходів шляхом аналізу «Концепції загальнодержавної програмиповодження з відходами».

Ключові слова


утилізація; переробка; тверді побутові відходи; концепція

Повний текст:

PDF

Посилання


Абалкина И. A. Проблемы борьбы с городскими и промышленными отходами в США: обзор / И. А. Абалкина // Эколо-гия и проблемы большого города. – М. : РАН ИНИОН, 1992. – С. 27–49. 2. Бачурин А. Н. Проблема утилизации и использования твердых бытовых отходов / А. Н. Бачурин // Вісник Донбаської національної академії будівництва та архітектури. Сучасні будівельні матеріали. – Макіївка, 2009. – Вип. 1(75). – С. 89–92. 3. Борисенко К. Україна сміттєспалювального періоду. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tema.in.ua/ article/6590.html/ 4. Гринин А. С. Промышленные и бытовые отходы: хранение, утилизация, переработка / А. С. Гринин, В. Н. Новиков. – М. : ФАИР-Пресс, 2002. – 336 с 5. Жуховицкий В. Б. Утилизация твердых бытовых отходов / В. Б. Жуховицкий, В. Я. Меллер, А. Н. Тугов. – Днепропет-ровск : «Свидлер А. Л.»,2011. – 546 с. 6. Катрин де Сильги. История мусора. От средних веков до наших дней / Пер. c фр. И. Васюченко, Г. Зингер. – М. : Текст, 2011. – 288 с 7. Концепція загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки. – № 22-р. – 03.01.13 8. Міністерство екології та природних ресурсів України// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/ 9. Переробка відходів в розвинених країнах світу / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.biowatt.com. ua/analitika/pererobka-vidhodiv-vrozvinenih-krayinah-svitu/


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.