Критичний рівень ризику в умовах циклічності: сільськогосподарські підприємства Миколаївщини

Arthur Oleksandrovych Tarasov

Анотація


Мета статті полягає в розробці інструментарію і практичних рекомендацій щодо оцінки критичного ризику на сільськогосподарських підприємствах у період макроекономічної кризи. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи: аналізу (для визначення імовірності порушень діяльності підприємств), синтезу (для узагальнення результатів дослідження впливу кризових явищ на 55 підприємствах Миколаївщини), порівняння (для визначення співвідношення підприємств, що виявилися стійкими до кризи та їхніх показників, і нестійких до кризи), графічний (для демонстрації ефекту впливу критичних значень на імовірність виникнення кризових явищ на сільськогосподарських підприємствах на основі емпіричних даних). Залежно від стану економіки та загальної ринкової кон’юнктури, вплив факторів ризику на підприємство може збільшуватися в кілька разів, але методи оцінки ризиків цього часто не показують. Отримані результати дозволяють судити про критичний рівень ризику при перевищенні різних показників ризику як у період кризи, так і в період економічного зростання. Проведене дослідження дало змогу виявити, як перевищення критичних значень фінансово-економічних показників в умовах кризи може зумовлювати припинення діяльності суб’єктів господарювання. На основі формули Байєса та пелюсткової діаграми за допомогою аналізу емпіричних даних було виявлено, що для сільськогосподарських підприємств в умовах кризи імовірність порушень підприємницької діяльності буде вищою навіть за умови дотримання нормативних значень фінансово-економічних показників. Отримані результати дослідження можуть бути використані під час оцінки імовірності настання ризику кризових явищ на сільськогосподарському підприємстві в умовах економічної рецесії.

Ключові слова


ризик; оцінка ризику; критичний ризик; криза та рецесія; сільськогосподарські підприємства

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


World Bank Group – Ukraine Partnership: Country Program Snapshot (2013)/ [World Bank document], Washington DC: The World Bank, 40 p.

The database of securities issuers (2011): State institution “Agentstvo z rozvytku infrastruktury fondovogo rynku Ukrayiny”, available at: http://www.smida.gov.ua/db/emitent

Brigham, E. F. (2010) Financial management: theory and practice : 13th ed., U.S.: South-Western College Pub, 1184 p.

Walpole, R.E. (2011) Probability and statistics for engineers and scientists: 9th ed., Boston : Prentice Hall, 816 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


World Bank Group – Ukraine Partnership: Country Program Snapshot / [World Bank document]. – Washington DC : The World Bank, 2013. – 40 p.

База даних про емітентів цінних паперів [Електронний ресурс] : офіційний Інтернет сайт / Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу : http://www.smida.gov.ua/db/emitent.

Brigham E. F. Financial management: theory and practice : 13th ed. / Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt. – U.S. : South-Western College Pub, 2010. – 1184 p.

Walpole R. E. Probability and statistics for engineers and scientists : 9th ed. / R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers, K. Ye. – Boston : Prentice Hall, 2011. – 816 p.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.