Аналіз складових елементів економічного потенціалу регіонів

Lyubov Sergiyivna Melnychuk, Gennadiy Semenovych Dimant

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні економічного потенціалу регіонів України, формуванні класифікації видів потенціалу регіонів та аналізі основних елементів економічного потенціалу регіонів. У процесі дослідження було застосовано загальнонаукові методи: аналізу (для формування складу елементів економічного потенціалу), порівняння (для виявлення значущості та обсягу впливу на розвиток регіонів різних елементів економічного потенціалу), синтезу (для узагальнення поняття економічний потенціал регіону). Обґрунтовано необхідність при прийнятті управлінських рішень у різних регіонах брати до уваги їхній економічний потенціал, сформовано класифікацію видів економічного потенціалу регіонів та проведено аналіз їхнього впливу на розвиток економіки регіону. Проведене дослідження дало змогу виокремити елементи економічного потенціалу регіонів та провести комплексну оцінку їхнього впливу на економічне зростання регіонів. Отримані результати можуть бути використані для розробки єдиної методики оцінки не тільки ресурсної складової економічного потенціалу регіону, але й невикористаних можливостей.

Ключові слова


потенціал; регіон; економічний потенціал; природно-ресурсний потенціал; трудовий потенціал; фінансовий потенціал; інвестиційний потенціал; виробничий потенціал; інноваційний потенціал

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Tretyak V. V. Eksportnyj potencyial regyiona pri otsenke vozmozhnostej regyionalnogo vneshneekonomyicheskogo razvyityiya / V. V. Tretyak // Aktualni problemy ekonomiky`. – 2006. – №12. – S.110-117.

Shablij O. I. Osnovy zagalnoyi suspilnoyi geografiyi / O. I. Shablij. [Kny`ga]. – L`viv. : Vydavnychyj centr LNU imeni Ivana Franka, 2003. – 444 s.

Mysko K. M. Resursnyj potencyial regyiona (teoretycheskye i metodyicheskyie aspekty yssledovaniya) / K. M. Mysko. – M.: Nauka, 2001 – 146 s.

Rejmers N. F. Pryirodopolzovany / N. F. Rejmers: Slovar-spravochnyk. – M. : «Mysl», 1990. – 639 s.

Pro Konceptsiyi perekhodu Ukrayiny do stalogo rozvytku [Elektronnyj resurs]: Proekt Zakonu Ukrayiny. – Rezhym dostupa: rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc34?id=&pf3511=1860.

Bobukh I. M. Propozytsiyi ta perspektyvy formuvannya natsionalnogo bagatstva Ukrayiny / I. M. Bobukh: Monografiya / NAN Ukrayiny; Instytut economiky ta prognozuvannya. – K., 2010. – 372 s.

Ignatenko N. G. Pryrodno-resursnyj potentsial. Geografichnyj analiz ta syntez / N. G. Ignatenko, V. P. Rudenko. – Lviv: Vyshha shkola, 1986. – 164 s.

Velykyj tlumachnyj slovnyk ukrayinskoyi movy / Ukl. V. T. Busel. – K. : VTF «Perun», 2001. – 1440 s.

Glivenko S. V. Economichne prognozuvannya/ Glivenko S. V., Sokolov M. O., Telizhenko O. M. – Sumy, 2004. – 207 s.

Voloshyn V. V. Kontseputalni zasady stalogo rozvytku regioniv Ukrayiny / V. V. Voloshyn, V. M. Tregobchuk // Regionalna ekonomika. – 2002. – № 1. – S. 7–22.

Kubishyna O. I. Systema pokaznykiv, yaki harakteryzuyut trudovyj potentsial pidpryyemstva [Elektronny`j resurs] / O. I. Kubishyna. – Rezhy`m dostupu: http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Economics/5_83985.doc.htm.

Firsova S. M., Chebotar S. V. Osnovni elementy innovacijnogo potentsialu // Economichnyj visnyk Donbasu. – №3 (25). – 2011. – S. 202–207.

Nikolenko G. O. Rol innovacijnogo potentsialu u rozvytku regioniv Ukrayiny [Electronnyj resurs] / O. I. Kubishyna. – Rezhym dostupu: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-312/where-to-stay-productive-forces-and-regional-economy-312/14330-312-858.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Третъяк В. В. Экспортный потенциал региона при оценке возможностей регионального внешнеэкономического развития / В. В. Третьяк // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 12. – С. 110–117.

Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії / О. І. Шаблій. – Львів. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 444 с.

Миско К. М. Ресурсный потенциал региона (теоретические и методические аспекты исследования) / К. М. Миско. – М. : Наука, 2001. – 146 с.

Реймерс Н. Ф. Природопользовани : словарь-справочник / Н. Ф. Реймерс. – М. : «Мысль», 1990. – 639 с.

Про Концепцію переходу України до сталого розвитку [Електронний ресурс] // Проект Закону України. – Режим доступу : rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc34?id=&pf3511=1860.

Бобух І. М. Пропозиції та перспективи формування національного багатства України : монографія / І. М. Бобух ; НАН України ; Інститут економіки та прогнозування. – К., 2010. – 372 с.

Ігнатенко Н. Г. Природно-ресурсний потенціал. Географічний аналіз та синтез / Н. Г. Ігнатенко, В. П. Руденко. – Львів : Вища школа, 1986. – 164 с.

Великий тлумачний словник української мови / Укл. В. Т. Бусель. – К. : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

Глівенко С. В. Економічне прогнозування / Глівенко С. В., Соколов М. О., Теліженко О. М. – Суми, 2004. – 207 с.

Волошин В. В. Концепутальні засади сталого розвитку регіонів України / В. В. Волошин, В. М. Трегобчук // Регіональна економіка. – 2002. – № 1. – С. 7–22.

Кубішина О. І. Система показників, які характеризують трудовий потенціал підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Кубішина. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Economics/5_83985.doc.htm.

Фірсова С. М. Основні елементи інноваційного потенціалу / С. М. Фірсова, С. В. Чеботар // Економічний вісник Донбасу. – № 3 (25). – 2011. – С. 202–207.

Ніколенко Г. О. Роль інноваційного потенціалу у розвитку регіонів України [Електронний ресурс] / О. І. Кубішина. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-312/where-to-stay-productive-forces-and-regional-economy-312/14330-312-858.