Особливості формування знаннєвої економіки в сучасних умовах

Kostyantyn Leontiyovych Netudykhata

Анотація


Мета статті полягає в подальшій розробці теоретичних уявлень щодо знаннєвої економіки, розкритті  рушійних сил та систематизації особливостей її формування. Для досягнення поставленої мети використовувалися такі методи: абстрактно-логічний, аналіз та синтез, порівняння, графічний. Розглянуто особливості формування знаннєвої економіки в контексті інформаційної революції; гнучкості організації; знання, навичок і навчання;  інновацій та знаннєвих мереж; навчання організацій та інноваційних систем; глобальної конкуренції та виробництва; стратегії та місця розташування підприємств; кластеризації економіки; економіки знання;  конвергенції та дивергенції економік; дивергенції та концентрації. Проведене дослідження дало змогу розкрити економічну природу та механізми дії двох рушійних сил формування знаннєвої економіки: зростання інтенсивності використання знання в господарській діяльності та глобалізація економічних відносин. Перше забезпечується за рахунок комбінації революційних інформаційних технологій та прискорення темпів технологічних змін. Глобалізація забезпечується за рахунок національного та міжнародного дерегулювання, революційних змін у галузі комунікацій. Отримані результати дослідження може бути використано як теоретико-методологічне підґрунтя для розробки комплексної стратегії формування та забезпечення стабільного розвитку знаннєвої економіки в Україні.

Ключові слова


знання; знаннєва економіка; інновації; глобалізація

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Myndely L.E. Kontseptualnye aspekty formyrovanyia ekonomyky znanyi / L.E. Myndely, L.K. Pypyia // Problemy prohnozyrovanyia. – 2007. – № 3. – S. 115–136.

Building Knowledge economies: opportunities and challenges for EU Accession Countries. – N.Y., 2002. – Р.4-6

Brennan L. The role of knowledge in internationalization / L. Brennan, D. Garvey // Research in International Business and Finance. – 2009. – № 23. – P.120-133.

Frolov D. P. Ekonomyka znanyi y kohnytyvnaia reyndustryalyzatsyia Rossyy: ynstytutsyonalno-эvoliutsyonnыi analyz / D.P. Frolov, D. A. Shelestova, A. V. Lavrenteva // Natsyonalnye ynteresy: pryorytety y bezopasnost. – 2013. – № 13. – C. 14-23.

Tocan M.C. Knowledge Based Economy Assessment / M.C. Tocan / Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology – 2012. – Issue 5, October.

Marshall A. Pryntsypy ekonomycheskoi nauky, T.1 / A. Marshall – M.: Prohress, 1993. – 415 s.

Florida R. The new age of capitalism: Innovation-mediated production / R. Florida, M. Kenney // Futures. – 1993. – № 25. – P. 637-651.

Vasudeva G. How national institutions influence technology policies and firms’ knowledge-building strategies: A study of fuel cell innovation across industrialized countries / G. Vasudeva // Research Policy. – 2009. – № 38. – P.1248-1259.

Ostergaard C. Knowledge flows through social networks in a cluster: Comparing university and industry links / C.R. Ostergaard // Structural Change and Economic Dynamics. – 2009. – № 20. – P. 196-210.

Antonelli C. Recombinant knowledge and growth: The case of ICTs / C. Antonelli, J. Krafft, F. Quatraro // Structural Change and Economic Dynamics. – 2010. – № 21. – P. 50-69.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Миндели Л. Э. Концептуальные аспекты формирования экономики знаний / Л. Э. Миндели, Л. К. Пипия // Проблемы прогнозирования. – 2007. – № 3. – С. 115–136.

Building Knowledge economies: opportunities and challenges for EU Accession Countries. – N. Y., 2002. – Р. 4–6.

Brennan L. The role of knowledge in internationalization / L. Brennan, D. Garvey // Research in International Business and Finance. – 2009. – № 23. – P. 120–133.

Фролов Д. П. Экономика знаний и когнитивная реиндустриализация России: институционально-эволюционный анализ / Д. П. Фролов, Д. А. Шелестова, А. В. Лаврентьева // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – № 13. – C. 14–23.

Tocan M. C. Knowledge Based Economy Assessment / M. C. Tocan // Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology – 2012. – Issue 5, October.

Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – Т. 1. – М. : Прогресс, 1993. – 415 с.

Florida R. The new age of capitalism: Innovation-mediated production / R. Florida, M. Kenney // Futures. – 1993. – № 25. – P. 637–651.

Vasudeva G. How national institutions influence technology policies and firms’ knowledge-building strategies: A study of fuel cell innovation across industrialized countries / G. Vasudeva // Research Policy. – 2009. – № 38. – P. 1248–1259.

Ostergaard C. Knowledge flows through social networks in a cluster: Comparing university and industry links / C. R. Ostergaard // Structural Change and Economic Dynamics. – 2009. – № 20. – P. 196–210.

Antonelli C. Recombinant knowledge and growth: The case of ICTs / C. Antonelli, J. Krafft, F. Quatraro // Structural Change and Economic Dynamics. – 2010. – № 21. – P. 50–69.