Аналіз ринку аграрного страхування в Україні

Valentyn Viktorovych Dranus

Анотація


Метою статті є аналіз стану ринку аграрного страхування в Україні, виявлення перспектив його розвитку. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи: порівняння (для розгляду ефективності механізмів страхування в сільському господарстві), аналіз (для з’ясування сутності і структури страхування в сільському господарстві), синтез (для вироблення рекомендацій щодо імплементації механізмів державно-приватного партнерства у сфері страхування в сільському господарстві). Проведено аналіз ринку страхування сільськогосподарських ризиків, розглянуто переваги і недоліки існуючої системи аграрного страхування в Україні, виявлено перспективні напрями її розвитку. Проведене дослідження дало змогу виявити перспективні напрями розвитку страхування сільськогосподарських ризиків для запровадження в практику в Україні. Отримані результати дослідження можуть бути імплементовані в законодавстві про систему аграрного страхування та його реалізації єдиною структурою національного рівня.

Ключові слова


ринок аграрного страхування; критерії аналізу системи аграрного страхування; Аграрний страховий пул; сума премії; середня ставка премії; рівень виплат по договорах страхування

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Zakon Ukrainy "Pro strakhuvannia" iz zminamy i dopovnenniamy /Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, N 18, st. 78.

Propozytsii shchodo udoskonalennia systemy strakhuvannia silskohospodarskoi produktsii v Ukraini [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://uaip.com.ua/wpcontent/uploads/images/2014/07/Propozici%D1%97shhodo-udoskonalennya-sistemi-strakhuvannya.pdf

Rynok ahrostrakhovanyia Ukraynы v 2013 hodu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://tristar.com.ua/1/art/rynok_agrostrahovaniia _ukrainy_v_2013_godu_32909.html.

Strakhuvannia: Navch.-metod. posibnyk/ Za zah. red. O.O.Hamankovoi; M-vo osvity i nauky Ukrainy; KNEU. – K.: KNEU, 2000. – 117 s

Uroven vyplat strakhovoho vozmeshchenyia /strakhovye termyny [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://strahoka.ru/glossary/u/uroven-vyplat-strakhovogo-vozmeshcheniya

Fedorenko V. Strakhovyi ta investytsiinyi menedzhment: Pidruchnyk / Mizhrehionalnaia akademiia upravlinnia personalom / Valentyn Hryhorovych Fedorenko (nauk.red.). – K. : MAUP, 2002. – 344 s


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про страхування» зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 18. – С. 78.

Пропозиції щодо удосконалення системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uaip.com.ua/wpcontent/uploads/images/2014/07/Propozici%D1%97shhodo-udoskonalennya-sistemi-strakhuvannya.pdf.

Рынок агрострахования Украины в 2013 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tristar.com.ua/1/art/rynok_ agrostrahovaniia_ukrainy_v_2013_godu_32909.html.

Страхування : [навч.-метод. посібник] / за заг. ред. О. О. Гаманкової ; М-во освіти і науки України ; КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2000. – 117 с.

Уровень выплат страхового возмещения / страховые термины [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://strahoka.ru/ glossary/ u/uroven-vyplat-strakhovogo-vozmeshcheniya.

Федоренко В. Г. Страховий та інвестиційний менеджмент : [підручник] / Міжрегіональна академія управління персоналом / Валентин Григорович Федоренко (наук. ред.). – К. : МАУП, 2002. – 344 с.