Оцінка ступеня реалізації ризиків сільськогосподарського землекористування

Oleksandr Borysovych Kuzmenko

Анотація


Мета статті полягає в обґрунтуванні методичного підходу оцінки ризиків землекористування на підставі прогнозу реалізації небезпечних явищ і подій. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи – порівняння (для порівняння кількісних величин оцінки ризику зі встановленими критеріями), аналіз (для проведення аналізу динаміки зміни показників оцінки ризику за певний період), синтез (для прогнозування динаміки змін якісних характеристик ґрунтів для оцінки ступеня ризику). Обґрунтовано оцінку ризиків землекористування аграрних підприємств на підставі прогнозування настання небезпечних явищ і процесів. Проаналізовано ризики землекористування в межах Миколаївської області за тенденціями розвитку зсувів, площі підтоплення території, зміни середньозваженого вмісту гумусу та елементів живлення в ґрунтах. Запропоновано методичний підхід оцінки ризиків землекористування за динамікою розвитку зсувів, площі підтоплення території, зміни середньозваженого вмісту гумусу та елементів живлення в ґрунтах. Прогнозування динаміки змін якісних характеристик ґрунтів надає можливість визначати процеси з найбільш високим ступенем ризику в землекористуванні та вживати заходи щодо їх запобігання як аграрним підприємствам, так і державним установам.

Ключові слова


прогноз; оцінка; ризики землекористування; тенденції; небезпечні явища і процеси

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Natsionalʹna dopovidʹ pro stan navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukrayini u 2011 rotsi (2012) [ National Report on the State of Environment in Ukraine in 2011], Ministerstvo ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny, L&K. – pp. 258

Kachynsʹkyy A.B. (2001) Ekolohichna bezpeka Ukrayiny, systemnyy analiz perspektyv pokrashchennya [Ecological safety of Ukraine, systematic analysis of prospects for improvement] [tekst]: monohrafiya, NSISD – pp. 312

Natsionalʹna dopovidʹ pro stan tekhnohennoyi ta pryrodnoyi bezpeky v Ukrayini [The national report on the state of man-made and natural security in Ukraine]: -K.: Ministerstvo nadzvychaynykh sytuatsiy Ukrayiny Ministerstvo ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Ukrayiny, Natsionalʹna akademiya nauk Ukrayiny available online at: http://www.mns.gov.ua/content/annual_report_2004–2011.html

Malashchuk O.S. (2011) Ryzyky zemlekorystuvannya ta kryteriyi yikh otsinky [Risks land use and the criteria for their assessment], Ahrarnyy zbirnyk Prychornomorʺya, no. 57, pp. 45-63

Kuzʹmenko O.B. (2008) Problema zberezhennya i vidtvorennya humusu v gruntakh Mykolayivsʹkoyi oblasti [Problem of preservation and reproduction of humus in the soil in Mykolaiv region], Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyy zhurnal. – T. 81. – no. 68. Ekolohiya: Suchasnyy stan rodyuchosti gruntiv ta shlyakhy yiyi zberezhennya., pp. 95–98

Makarova H.A. et al. (2010), Dehradatsiya gruntiv Mykolayivsʹkoyi oblasti: prychyny vynyknennya ta suchasnyy stan [Land degradation Mykolayiv region: causes and current state], Naukovi pratsi: naukovo-metodychnyy zhurnal. –T.132. no.119. Ekolohiya, pp. 74-79


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2011 р. − К. : Міністерство екології та природних ресурсів України, L&K. – 2012. – 258 с.

Качинський А. Б. Екологічна безпека України, системний аналіз перспектив покращення : [монографія] / А. Б. Качинський. – К. : НСІСД, 2001. – 312 с.

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні: Міністерство надзвичайних ситуацій України Міністерство екології та природних ресурсів України, Національна академія наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua/content/annual_report_2004–2011.html.

Малащук О. С. Ризики землекористування та критерії їх оцінки / О. С. Малащук // Аграрний збірник Причорномор’я. – 2011. – Вип. 57. – C. 45–63.

Кузьменко О. Б Проблема збереження і відтворення гумусу в ґрунтах Миколаївської області / О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 81. Вип. 68. Екологія: Сучасний стан родючості ґрунтів та шляхи її збереження. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 95–98.

Макарова Г. А. Деградація ґрунтів Миколаївської області: причини виникнення та сучасний стан / Г. А. Макарова, М. О. Троїцький, М. М. Попова // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 132. Вип. 119. Екологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 74–79 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.