ЕВОЛЮЦІЙНІ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУСПІЛЬСТВА

Наталія Миколаївна Грушинська

Анотація


В статті розглядаються процеси еволюційних змін, що відбулися в структурі національного господарства в умовах інтеграційних процесів, а саме європейського розширення та зміни зовнішньоторговельних партнерів. На основі аналізу та теоретичних підходів до вивчення питання європейської економічної інтеграції України було визначено сучасні тенденції глобалізаційних процесів світу, які зумовлені науково-технічним прогресом, міжнародним поділом праці; процеси регіоналізації та глобалізації; узагальнені наявні теоретичні й концептуальні підходи до вивчення процесу європейської інтеграції та існуючі в науці доктрини, теорії, що є основою розвитку європейських інтеграційних процесів; висвітлені процеси регіональної інтеграційної політики країн Європейського Союзу та Центрально-Східного регіону; виявлені трансформаційні процеси в нових країнах – членах Європейського Союзу та їх актуальність в питанні співпраці з Україною.

Ключові слова


інтеграція; постіндустріалізація; глобалізація; національне господарство; виробнича сфера; інвестиції; зовнішньоекономічні зв’язки

Повний текст:

PDF

Посилання


Грушинська Н.М. Теоретичні основи європейської економічної інтеграції України / Монографія. – Київ: Вид.

Корбуш, 2008 – 232 с.

Евангелос Сискос. Глобальні стратегії європейської інтеграції: Монографія / Під ред. проф. О.Г. Белоруса. –

Тернопіль: Астон, 2008. – 384 с.

Методологія наукових досліджень в парадигмі синергетики: Монографія / Є.І. Ходаківський, В.К. Данилко,

Ю.С. Цал – Цапко. – Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2009. – 304 с.

Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами /

Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна». – К.: «К.І.S», 2004. – 360 c.

Strategic Development Programme for the Carpathian Euroregion Interregional Association.

Suli-Zakar Istvan. The Carpathian Euroregion in the Europe of Regions // Carpathian Euroregion 1993-1998.

Five Years of Dialogue and Co-operation, 1998. – P. 90.

Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Trade Organizati World on (WTO) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wto.org.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.