ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Тетяна Михайлівна Фертікова

Анотація


Проблема забезпечення екологічної безпеки економічної діяльності набуває актуальності внаслідок посилення негативного антропогенного впливу на стан довкілля. Протягом останніх десятиліть напрацьовано механізм мотивації економічних агентів вживати заходів з екологізації виробництва, але поки що його дії недостатньо для зменшення темпу приросту шкідливих викидів в атмосферу. В статті обґрунтовується необхідність обов’язкової участі держав-лідерів за викидами в міжнародній екологічній політиці, за умови наукового обґрунтування останньої; розглядаються можливості забезпечення суспільної підтримки державного екологічного регулювання. На наш погляд, існуюча система мотивації суб’єктів господарювання має бути доповнена стимулами ринкового характеру. Підвищення інформованості споживачів щодо обсягів забруднення атмосфери в процесі виробництва (експлуатації) різних видів продукції шляхом відповідного її маркування посилить стимули виробників впроваджувати більш безпечні для довкілля технології, приверне увагу більшої кількості економічних агентів до проблеми парникового ефекту та забезпечить більш лояльне ставлення суспільства до запровадження нових екологічних вимог.

Ключові слова


парниковий ефект; екологічна політика; економічна мотивація

Повний текст:

PDF

Посилання


Приймак В., Ткач І. Ґенеза екомологічної парадигми людського розвитку // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 3. –

С. 28-34.

Третьякова И.С. Причины, пути и способы решения глобальных экологических проблем [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2008/BSEC_2008/Pages%20from%20tom2/0531.pdf.

Аніщенко В.О. До питання щодо вдосконалення теоретико-методологічних засад екологічного інвестування //

Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 38. – С. 175-183.

Богачов В. Необходимость повышения экологической безопасности в Украине // Економіст. – 2008. – № 9. – С. 12-13.

Голян В.А. Формування інституційного механізму екологозбалансованого водокористування // Актуальні

проблеми економіки. – 2007. – № 8. – С. 145-154.

Макогон Ю.В., Рябчин О.М. Роль Кіотського протоколу і сучасних екотехнологій в енергозберігаючій політиці

України // Стратегічні пріоритети. – 2006. – № 1. – С. 135-143.

Пилипчук О. Еколого-економічна оцінка якості нової техніки // Економіст. – 2007. – № 6. – С. 71-73.

Егошин А.В. Факты, гипотезы, комментарии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://www.priroda.su/

item/389.

Киото на пороге России: основы системы правового регулирования выбросов парниковых газов в Российской

Федерации [Монография]. Ю.В. Соловей, под общей редакцией А.В. Ханыкова. – М.: ИГ «Юрист», 2003. –

с. – С. 9.

Инновации в экологии // Исследование группой «Эксперт» под руководством Д. Медовникова, А. Шмарова. –

– С. 16-19.

Carbon budget 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/07/

index.htm.

Иванов Ю. О глобальном международном сопоставлении ВВП по 146 странам мира // Вопросы экономики. –

– № 5. – С. 22-35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.