АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Анатолій Якович Казарєзов, Валерій Володимирович Драгомиров

Анотація


В статті розглядається сучасний стан вищих навчальних закладів України 3-4 рівнів акредитації. Показані можливі зміни у кількісному та якісному складі вищих навчальних закладів. Проаналізована відповідність наявності та кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів нормативам встановлених державою. Обґрунтовуються можливі сценарії подальшого розвитку вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації з урахуванням вимог суспільства.

Ключові слова


вища освіта; розвиток; вимоги; відповідність; ліцензійні умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти в Україні: початок 21 століття. – К.: Знання, 2006. – 253 с.

Балыхин Г.А. Управление развитием образования: организационно-экономический аспект. – М.: «Издательство

«Экономика», 2003. – 428 с.

Коровайченко Ю.М. Стан, проблеми і тенденції удосконалення вищої освіти. – Матеріали Всеукраїнського

науково-практичного семінару «Розробка національної системи кваліфікацій: міжнародні тенденції, вимоги

ринку праці, нове покоління галузевих стандартів» Миколаїв – Коблево 2008. – Миколаїв: Вид-во Миколаївського

політехнічного інституту, 2008. – 42 с.

Драгомиров В.В., Казарєзов А.Я. Деякі проблеми створення нового покоління стандартів вищої освіти. –

Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Проблеми розроблення нового покоління

стандартів вищої освіти: нормативне забезпечення, вимоги ринку праці, професійні та соціально-особистісні

компетенції». – Миколаїв; Коблево: Вид-во Миколаївського політехнічного інституту, 2008. – 100 с.

Статистичний щорічник України за 2006 рік. – Київ: Вид-во «Консультант». 2007. – 552 с.

Хотомлянський О., Дерев’янко Т. Формування збалансованої системи показників ВНЗ // Освіта і управління. –

– Т. 8. – № 2. – С. 49-53.

Хотомлянський О., Дерев’янко Т. Методичні питання оцінювання результатів професійної діяльності професорсько-

викладацького складу вищого навчального закладу // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9. – № 3-4. – С. 145-151.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2006/07 навчального року //

Статистичний бюлетень. – К.: Державний комітет статистики України. – 2007. – 173 с.

Забезпечення якості вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства //

Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки 1-2 березня 2007

року. – К.: Міністерство освіти і науки України. – 2007. – 95 с.

Про освіту. Закон України від 23 травня 1991 р. № 1060-12.

Казарєзов А.Я., Драгомиров В.В. Сучасний стан та напрямки розвитку вищих навчальних закладів України.

Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум –

: стратегії України в геополітичному

просторі»: Тези конференції. – Частина 3. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 74 с.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти»

№ 847 від 24.12.2003. – 5 с.

Постанова Кабінету міністрів України «Нормативи чисельності студентів денної форми навчання на одну штатну

посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах 3 і 4 рівня акредитації державної

форми власності для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр» № 1134 від 17.08.2002 р – 7 с.

Драгомирова І.М., Казарєзов А.Я. Фактори існування відокремлених структурних підрозділів вищих

навчальних закладів. Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 109. Вип. 96. Економіка. – Миколаїв:

Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 108 с.

Ломоносов А.В. Залежність між основними трудовими показниками вищих навчальних закладів 3-4 рівнів

акредитації. Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 99. Вип. 96. Економіка. – Миколаїв: Вид-во

ЧДУ ім. Петра Могили, 2008. – 152 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ