ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ

Володимир Федорович Савченко

Анотація


У статті визначені рівень розвитку та конкурентоспроможність вітчизняної чорної металургії, як однієї з найбільш експортоорієнтованих і значною мірою ефективно діючих галузей господарського комплексу країни. Вказується на причини, які зумовили конкурентноздатність продукції, а також найбільш важливі проблеми, що ставлять під загрозу подальший поступальний рух галузі – застарілі обладнання і технології, невирішені на державному рівні питання зовнішньо- економічної діяльності, нерозвинений внутрішній ринок. Окреслені шляхи покращення ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки підприємств.

Ключові слова


чорна металургія; комплекс; ресурси; підприємства; податки; валютне регулювання; виробництво; інвестиції; прибуток; модернізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Федулова Ф., Оліх Г. «Локомотиви» економіки України: тенденції зберігаються // Економіст. – 2006. – № 9. –

С. 25-28.

Гугля М.В. Інноваційна політика у гірничо-металургійному комплексі України // Економіка, фінанси, право. –

– № 6. – С. 3-7.

Кленін О.В. Перспективні напрями розвитку металургійного комплексу регіону: інвестиційно-інноваційний

аспект // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 2. – С. 59-61.

Державний комітет статистики України. Статистичний щорічник України за 2007 рік / За ред. О.Г. Осауленка. –

К.: Консультант, 2007. – 571 с.

Майорченко В., Калюжный В., Калюжный А. Роль черной металлургии в развитии экономики Украины //

Економіст. – 2007. – № 7. – С. 16-23.

Патошина Г.М. Митне регулювання експорту української продукції в умовах входження до СОТ // Економіка

та підприємництво. – 2007. – № 4. – С. 193-197.

Логутова Т.Г., Демьянченко А.Г. Анализ стимулирования экспорта металлопродукции в Украине // Актуальні

проблеми економіки. – 2005. – № 4. – С. 52-59.

Білокуров Д.Т. Проблеми державного управління промисловістю // Економіка та держава. – 2005. – № 7. – С. 8-16.

Мірко Н.В. Тенденції розвитку внутрішнього ринку промислової продукції // Формування ринкових відносин

в Україні. – 2005. – № 8. – С. 43-47.

Чентуков Ю. Інтеграція України у світовий простір на прикладі металургійної галузі Донецького регіону //

Економіст. – 2005. – № 6. – С. 60-63.

Дорогунцов С., Федорищева А. Екологічні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України //

Економіка України. – 2002. – № 10. – С. 65-70.

Феофанова І.В. Особливості інноваційної стратегії металургійних підприємств України // Держава та регіони. –

– № 3. – С. 242-245.

Качан Є.П., Царик Т.Є., Ткач Д.В. та ін. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / За ред.

Є.П. Качана. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2005. – 704 с.

Савченко В.Ф. Програмне регулювання соціально-економічного розвитку на регіональному рівні: Монографія. –

Чернігів: КП «Чернігівські обереги», 2007. – 516 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.