ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАУКОЄМНОГО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Анна Василівна Гуренко

Анотація


Стаття розкриває проблемні питання розвитку малого та середнього наукоємного бізнесу в сучасних ринкових умовах. Особливу увагу приділено існуючим методологічним труднощам. Проаналізовано статистичні дані та розкрито проблеми розвитку наукоємного бізнесу. Наведено теоретичні рекомендації щодо активізації діяльності малого та середнього наукоємного бізнесу.

Ключові слова


розвиток малого та середнього наукоємного бізнесу

Повний текст:

PDF

Посилання


Волков О.І., Денисенко М.П., Греча А.П. Экономіка та організація інноваційної діяльності: підручн. – К.:

Центр учбової літератури, 2007 – 662 с.

Государственное регулирование экономики: методология и теория: [монография] / Л.И. Дмитриченко. –

Донецк: Издательство «УкрНТЭК», 2001. – 329 с.

Дмитриченко Л.И. Малый бизнес в системе предпринимательства: [монография] / Л.И. Дмитриченко,

А.Н. Химченко. – Донецк: «Каштан», 2005. – 180 с.

Кондратюк Т.В. Державна політика підтримки малого бізнесу: [монографія] / Т.В. Кондратюк. – К.: Видавни-

чий центр «Академія», 2003. – 112 с.

Ларіна Р.Р., Азаров О.В. Малий бізнес в Україні: роль та особливості розвитку в національній економіці:

Монографія. – Донецьк: Вебер, 2007. – 300 с.

Ляшенко В.И. Жихарев И.В., Павлов К.В., Бережная Т.Ф. Большая книга о малом наномире: монография. –

Луганск: Альма-матер, 2008. – 531 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Йозеф Шумпетер – М.:

ЭКСМО, 2007. – 864 с. – (Серия «Антология экономической мысли»).

Звіт про стан виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні за 2008

рік [Електронний ресурс] / Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. –

Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=F06A596677538252C6E0EAFEE5E8B23B?

art_id=88658&cat_id=33781.

Експрес-інформація «Виконання наукових та науково-технічних робіт у І кварталі 2008 р.» / Держкомстат

України. – 21.05.2008 р. – № 123.

Експрес-інформація «Діяльність малих підприємств у 2007 році» / Держкомстат України. – 14.07.2008 р. –

№ 163.

Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.93 // Закони України / Верховна Рада України;

Ін-т законодавства. – К., 1996. – Т. 5. – С. 191-200.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.