РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ У ПОДОЛАННІ НЕРІВНОМІРНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

В. В. Ханжин

Анотація


Це долідження використовує просту модель ендогенного розвитку як основу для побудови моделі з двома регіонами, які пов’язані між собою через їх регіональні фінансові системи. Ми моделюємо вплив фінансового розвитку на регіональне зро-стання та розширюємо модель для випадку із багатьма регіонами для того, щоб можна було використати теоретичну модель у емпіричному аналізіна основі статистики США. Не дивлячись на те, що нас в першу чергу цікавлять моделі, які здатні пояснити нерівномірний розвиток у країнах, що розвиваються, модель краще за все тестувати, використовуючи дані з розвиненої країни, через повноту таких даних. У цьому дослідженні ми пропонуємо використовувати дані по шта-тах США, оскільки у цієї країни особлива історія розвитку банківскього (та фінансового) сектора. Особливість цього ро-звитку полягає у жорсткому регіональному регулюванні банківскої діяльності в середині кожного штату та між штата-ми.

Ключові слова


регіональний розвиток; зв’язок «фінанси – економічне зростання»; ендогенна модель економічного зро-стання; фінансовий розвиток

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Borschevskiy V. V. Foreign investment as a factor of regional development // Finances of Ukraine. – 2003. – 1. – P. 108–117.

Demirgüç-Kunt A., Maksimovic V. (2000). Funding growth in bank-based and market-based financial systems: Evidence from firm-level data. World Bank mimeo.

Demirgüç-Kunt A., Levine R., World Bank. Policy Research Dept. Finance and Private Sector Development Division. (1995). Stock market development and financial intermediaries: Stylized facts. Washington, D. C.: Finance and Private Sector Devel-opment Division, Policy Research Dept., World Bank.

Dow S. C. (1999). Financial deregulation, banking competition and regional development: The spanish experience. ERSA con-ference papers

Goldsmith R. W. (1969). Financial structure and development. New Haven: Yale University Press.

Kang S. J., Sawada Y. (2000). Financial repression and external openness in an endogenous growth model. Journal of Interna-tional Trade and Economic Development, 9. – P. 427–443.

Patrick H. T. (1966). Financial development and economic growth in undeveloped countries.Economic development and cul-tural change, 14(2). – P. 174–189.

Rajan R. G., Zingales L. (1998). Financial dependence and growth.The americal economic review, 88(3). – P. 559–586.

Romer, D. (2005). Advanced macroeconomics (3rd ed.)McGraw-Hill / Irwin.

Schumpeter J. A., Opie R. (1962). The theory of economic development : An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. Cambridge, Mass. : Harvard University Press.

Stiroh K. J., Strahan P. E. (2003). Competitive dynamics of deregulation: Evidence from U. S. banking. Journal of Money, Credit, and Banking, 35(5). – Р. 801–828.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.