Том 275, № 263 (2016)

Зміст

Проблеми економічної теорії

СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ PDF
О. О. Ляховець
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ МІОНІТОРИНГУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАКОРДОНИЙ ДОСВІД PDF
І. В. Прядко

Вдосконалення фінансових відносин

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ СТРАХУВАННЯМ ВИРОБНИЧИХ РИЗИКІВ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
В. В. Дранус
БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Н. М. Іщенко
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СУМНІВНОГО БАНКРУТСТВА В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Л. С. Мельничук, І. В. Крикунова
СТРАХОВЕ ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
С. А. Навроцький
ЕЛЕМЕНТИ БЮДЖЕТУВАННЯ В ДЕРЖАВНИХ ВНЗ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ PDF
Г. Л. Норд, Н. О. Руденко
КРЕДИТИ, ДЕПОЗИТИ ТА ЇХНЄ СПІВВІДНОШЕННЯ ЯК ІНДИКАТОРИ СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
В. А. Палехова
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF (English)
Н. О. Руденко
СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ: ЗВ’ЯЗОК І ПРОТИСТАВЛЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ PDF
О. Б. Філімонова
ОСОБЛИВОСТІ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ PDF
І. Г. Яненкова, В. В. Зельдіс

Бухгалтерський облік і аудит

МОДЕЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. С. Прокопишин, Л. Б. Гнатишин
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕДУР ВИЗНАЧЕННЯ ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Л. Б. Прокопович, С. В. Шевчук

Галузева та регіональна економіка

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
А. А. Васильєв
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ PDF
О. Б. Кузьменко, С. П. Хухаркін
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Л. С. Мельничук, О. О. Хізніченко
РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ У ПОДОЛАННІ НЕРІВНОМІРНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ PDF (English)
В. В. Ханжин

Природокористування та проблеми АПК

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО ТИПУ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
В. В. Горлачук, І. М. Семенчук
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ PDF
К. М. Дзюбак
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СОЦІАЛЬНИХ ЗАСАДАХ PDF
Т. І. Лункіна, Т. П. Бєлоусова
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ОВОЧІВНИЦТВА У КОНТЕКСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ PDF
Р. М. Скупський