ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СОЦІАЛЬНИХ ЗАСАДАХ

Т. І. Лункіна, Т. П. Бєлоусова

Анотація


У статті розглянуто соціальну ефективність функціонування сільськогосподарсь-ких підприємств. Досліджено взаємозв’язок між соціальною та економічною ефективні-стю. Проаналізовано основні фактори впливу на ефективість сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова


ефективність виробництво; сільськогосподарське виробництво; економічна ефективність; соціальна ефективність; працівники

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз : [монографія] / В. Г. Андрій-чук. – К. : КНЕУ, 2005. – 292 с.

Березівський П. С. Економічна ефективність виробництва продукції в аграрних формуваннях / П. С. Березівський, Г. В. Брик. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 236 с.

Дієсперов В. С. Ефективність виробництва у сільськогосподарському підприємстві : [монографія] / В. С. Дієсперов. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 340 с.

Економіка підприємства : [підруч.] / Д. К. Семенда, О. Л. Бурляй, М. А. Коротєєв, О. В. Семенда. – Умань : Видавець «Сочінський», 2014. – 476 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ