РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ

Г. Л. Норд, І. Г. Яненкова

Анотація


Визначено поняття «інтелектуальний потенціал людини» як систему когнітивних, раціональних і креативних інтелектуальних знань для пізнання економічної дійсності. Акцентовано увагу на новій якості управління у сфері руху інтелектуального капіталу організації. Виявлено, що це специфічна галузь, яка істотно розширюється й поглиблю-ється, предметно-об’єктна сфера управління інтелектуальним капіталом підприємст-ва. Проаналізовано новітні аспекти управління інтелектуальним капіталом в органі-зації, серед яких: становлення нових форм і методів управління інтелектуальним капіта-лом; спеціалізація управлінської діяльності на розвитку неявних інтелектуальних знань, а також на трансформації неявних знань у явні; у менеджерів відбувається розуміння імперативного характеру розвитку інститутів не ринкового, а дискурсивного еко-номічного простору. Проаналізовано процес трансформації інтелектуальної власності в інноваційний продукт.

Ключові слова


інтелектуальний капітал; економіка; розвиток; інноваційна діяль-ність; інтелектуальна власність; потенціал; інноваційний процес; знання

Повний текст:

PDF

Посилання


Брукинг Э. Интеллектуальный капитал: ключ к успеху в новом тысячелетии / Э. Брукинг ; [пер. с англ. под ред. Л. Н. Козачин]. – Питер, 2001. – 228 с.

Бутнік-Сіверський О. Б. Евристика в інтелектуальній економіці або формування системи інноваційного підприємництва / О. Б. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна власність. – 2005. – № 8. – С. 29–34.

Кудашов В. И. Управление интеллектуальной собственностью : [учеб.] В. И. Кудашов. – Минск : ИВЦ Минфина, 2007. – 360 с.

Саліхов Б. В. Інтелектуальна економіка як морально-етична форма інноваційного розвитку / Б. В. Саліхов, Д. А. Літунів // Проблеми сучасної економіки. – 2008. – № 3(27).

Кендюхов О. В. Інтелектуальний капітал підприємства: методологія формування механізму управління / О. В. Кендюхов / НАН України ; Інститут економіки промисловості. – Донецьк : ДонУЕП, 2006. – 308 с.

Стюарт Томас А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций / Томас А. Стюарт ; [пер. с англ. В. А. Ноздриной]. – М. : Поколение, 2007. – 368 с.

Эдвинссон Л. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компаний. Новая постиндустриальная волна на Западе : антология / Л. Эдвинссон, М. Мелоун ; [под ред. В. Иноземцева]. – М. : Академия. – 1999. – 1067 с.

Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности : [уч. пос.] / С. А. Судариков. – М : Проспект, 2009. – 368 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.