Том 265, № 253 (2015)

Зміст

Проблеми економічної теорії

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕСКРИПТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОДЕЛЕЙ У ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ PDF
М. М. Єнальєв
ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ АНАЛІЗУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О. О. Ляховець
НАЦІОНАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ PDF
К. Л. Нетудихата
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Г. Л. Норд, І. Г. Яненкова
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ КОНКУРЕНЦІЇЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНІ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН PDF
Т. М. Фертікова
ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ PDF
Н. В. Міцкевич, В. В. Маньківський

Вдосконалення фінансових відносин

ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА: ПРИЧИНИ РОЗКВІТУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ PDF
Л. А. Євчук
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ PDF
В. П. Заборовський
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т. І. Лункіна, М. О. Мархотка

Бухгалтерський облік і аудит

БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Л. Б. Гнатишин
КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЙОГО ОБЛІК PDF
З. П. Мирончук, О. В. Лиса, Р. П. Андрушко
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДВНЗ PDF
Н. О. Руденко

Галузева та регіональна економіка

У РЕШЕТІ ВОДИ НЕ НАНОСИШ: ЧИМ МАЄ БУТИ МОРСЬКА ДОКТРИНА УКРАЇНИ? PDF
Ю. Ю. Верланов, О. Ю. Єганов
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
М. В. Волосюк, Ю. О. Жигалкіна
Мінімізація експедиторських витрат у логістичному процесі PDF (English)
Н. М. Іщенко
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СИСТЕМІ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ PDF
Т. В. Кравченко
ОСНОВНІ НАРЯМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Т. І. Лункіна, Т. М. Каратай
ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Л. С. Мельничук
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
А. П. Швець

Природокористування та проблеми АПК

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Й ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ ОСНОВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА PDF
Н. В. Бобровська
МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М. В. Горіховський
ПИТАННЯ КОМПРОМІСУ ЩОДО ВТІЛЕННЯ В ЖИТТЯ ЕФЕКТИВНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ PDF
В. В. Горлачук, К. М. Дзюбак
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
К. М. Дзюбак
ЛОГІКО-СМИСЛОВА МОДЕЛЬ РАЦІОНАЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ PDF
О. В. Лазарєва
ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Т. І. Лункіна, В. О. Криницька