ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Т. І. Лункіна, В. О. Криницька

Анотація


Важливим напрямом діяльності сільськогосподарських виробників є вдосконалення системи показників і класифікації витрат виробництва продукції сільського госпо-дарства в умовах ринкової економіки. У статті розкрито сутність і методи вдоско-налення управління витратами. Наведено основні принципи групування класифікації витрат на виробництво сільськогосподарської продукції, запропоновано модель управління витратами на сільськогосподарському виробництві.

Ключові слова


сільське господарство; виробництво; витрати; собівартість; управління витратами; урожайність; продуктивність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко Н. М. Сутність та класифікація витрат підприємства / Н. М. Бондаренко, О. Д. Безкоморна // Вісник Дніпропетровського університету. – 2014. – Т. 22, вип. 8(2). – С. 111–116.

Должанський А. М. Місце і значення класифікації витрат для виробничого процесу / А. М. Должанський, Є. П. Петльоха // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – С. 222–228.

Мамаєва У. Вдосконалення управління витратами – основний резерви зниження собівартості продукції сільського господарства [Електронний ресурс] / У. Мамаєва – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/.

Остапенко Т. М. Аутстафінг як можлива форма організації контролінгу витрат в сільському господарстві / Т. М. Оста-пенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2014. – Вип. 1(2). – С. 236–241.

Рябенко Г. М. Щодо економічної сутності витрат та їх класифікації / Г. М. Рябенко, Ю. С. Резніченко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6(44). – С. 319–321.

Тлучкевич Н. В. Застосування методики обліку змінних витрат в сільському господарстві / Н. В. Тлучкевич // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10(2). – С. 271–276.

Федун С. С. Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств / С. С. Федун. // Актуальні проблеми економіки : науково-економічний журнал. – 2008 – № 8. – С. 214–219.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.