ОСНОВНІ НАРЯМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Т. І. Лункіна, Т. М. Каратай

Анотація


У статті розглядаються аспекти популяризації соціальної відовідальності серед молоді ВНЗ. Досліджуються питання соціальної діяльності вищих навчальних закладів. Проаналізовано основні напрями формування соціальної відповідальності у вищих начальних закладах України. Наведено рейтинг аграрних ВНЗ України у 2015 р. Доведено, що одним з основних напрямів популяризації соціальної відповідальності серед молоді на сьогодні, є дієва участь ВНЗ у реалізації ними принципів соціальної відповідальності.

Ключові слова


університет; соціальна відповідальність; вища освіта; якість освіти; соціальні норми; стратегія соціальної відповідальності

Повний текст:

PDF

Посилання


Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / [О. Лазоренко, Р. Колишко. та ін.]. – К. : Вид-во «Енергія», 2008. – 96 с.

Розанова В. А. Психология управления : [учебное пособие] / В. А. Розанова. – М. : ЗАО «Бизнес-школа "Интел-Синтез"», 1999. – 386 с.

Блог Євгена Тришина – Про маркетинг «Маркетинг в Україні» «КСВ – корпоративна соціальна відповідальність» [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ua-marketing.com.ua/?page_id=667.

Міжнародний стандарт ISO/FDIS 26000 «Керівництво із соціальної відповідальності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ksovok.com/doc/iso_fdis_26000_rus.pdf.

Керівництво із соціальної відповідальності (ISO 26000), версія 4,2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : htpp://www. dssu.gov.ua.

Офіційний сайт МНАУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mnau.edu.ua.

Центр міжнародних проектів НДІ прикладних інформаційних технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.euroosvita.net.

Розвиток соціальної відповідальності студентів у просторі вищої технічної освіти : Міжнародна науково-практична конференція, 18–19 жовтня 2013 р. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. – К. : ВПК «Політехніка», 2013. – № 2(38). – Спец. випуск. – 80 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.