КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЙОГО ОБЛІК

З. П. Мирончук, О. В. Лиса, Р. П. Андрушко

Анотація


Досліджено поняття «інноваційні процеси» та «інноваційна діяльність», їхній роз-виток і вплив на конкурентоспроможність продукції. Розглянуто структуру інновацій-ного процесу. Визначено суть контролінгу та особливості обліку витрат на управління інноваційними процесами. Зроблено наголос на необхідності автоматизації контролінгу інноваційних процесів.

Ключові слова


інноваційний процес; інноваційна діяльність; контролінг; управління витратами; облік; автоматизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Нестеров В. Н. Учет и анализ в системе управления издержками инновационной деятельности предприятия [Електрон-ний ресурс] / В. Н. Нестеров. – Казань, 2002. – 433 с. – Режим доступу : www. lib.ua-ru.net.

Яковлєв Ю. П. Контролінг на базі інформаційних технологій / Ю. П. Яковлєв. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 318 с.

Хан Д. Планування і контроль: концепція контролінгу / Д. Хан // Економіка, фінанси, право. – М. : Фінанси і статистика, 1997. – 800 с.

Контролінг у бізнесі. Методологічні та практичні засади побудови контролінгу в організаціях / [A. M. Кармінський, Н. І. Оленєв, А. Г. Примак, С. Г. Фалько]. – М. : Фінанси і статистика, 1998. – 256 с.

Сахаров А. М. Методичні засади управління інноваціями в системі контролінгу / А. М. Сахаров // Актуальні питання забезпечення військ (сил) у транспортному відношенні : Міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск № 5 / За ред. д. в. н. А. А. Целиковської – СПб.: ВАТ, 2006. – 289 с.

Бовін А. А. Управління інноваціями в організаціях / А. А. Бовін, Л. Є. Бердникова, В. А. Якимович. – М. : Омега-Л, 2006. – 415 с.

Сторожик М. Контролінг [Текст] / М. Сторожик, Н. Голубятнікова. – Львів : [б. в.], 2004. – С. 210.

Вандорен В. Вибір правильної стратегії реалізації проекту / В. Вандорен, П. Новіцкі // Мир компьютерной авто-матизации [Текст]. – 2000. – № 1. – С. 14–16.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.