МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. В. Горіховський

Анотація


Спроможність країни постачати товари на світовий ринок за умов економічного тиску з боку конкурентів є передумовою росту життєвого рівня населення. Для нашої держави здобуття сталих глобальних конкурентних позицій в аграрній сфері має виключно важливе значення у зв’язку з необхідністю здійснювати фінансування імпорту енергоносіїв та інших стратегічних ресурсів. Для того, щоб прогнозувати свої можли-вості в експорті аграрної продукції, потрібно проаналізувати свої конкурентні можли-вості та провести оцінку конкурентоздатності підприємства.

Ключові слова


оцінка конкурентоздатності фермерських, аграрних підприємств; конкуренція; прибуток; собівартість

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про особисті селянські господарства» // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 29. – С. 232–233.

Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов / А. Смит. – М., 1972. – 210 с.

Шумпетер И. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / И. Шумпетер ; [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.

Мишулина О. В. Методы оценки конкурентоспособности сельскохозяйственной организации [Електронний ресурс] / О. В. Мишулина, Н. С. Горелова. – Режим доступу : http://group-global.org/files/38/dff91354bf7231cba60814064a93/2b.doc.

Цэддиес Ю. Экономика сельскохозяйственных предприятий : [учебное пособие] / Ю. Цэддиес, Э. Райш, А. Угаров. – М. : Изд-во МСХА, 1999. – 400 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.