ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

Н. В. Міцкевич, В. В. Маньківський

Анотація


У статті розглянуто проблеми розвитку ринку інновацій як складової частини системи економічних відносин в Україні, проаналізовано основні елементи інноваційної інфраструктури, особливості інфраструктури ринку інновацій для визначення основних напрямів державного регулювання інноваційної діяльності.

Ключові слова


інноваційний клімат; інфраструктура ринку інновацій; технополіс; технопарк; інноваційний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Нежиборець В. Інноваційна інфраструктура: проблеми, перспективи, рішення / В. Нежиборець // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – № 5. – С. 60–69.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zavantag.com/docs/427/index-2023399.html.

Ілляшенко Н. С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств : [монографія] / Н. С. Ілляшенко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 192 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/news/.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV : офіц. вид. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.

Кабінет Міністрів України. Постанова від 11 квітня 2011 р. № 386, Київ, «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації».

Геєць В. М. Інноваційні перспективи України. / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Харків : Константа, 2006. – 272 с.

Шовкалюк В. С. Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / В. С. Шовкалюк. – Київ, 2008. –135 c.

Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / [Л. І. Федулова, В. П. Александро-ва, Ю. М. Бажал та ін.] ; за ред. Л. І. Федулової. – К. : Основа, 2005. – 552 c.

Малицький Б. А. Обґрунтування інноваційної моделі структурної перебудови економіки України / Б. А. Малицький, О. С. Попович, В. П. Соловйов. – К. : Національна академія наук України. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, 2005.

Зацепин А. А. Город высоких технологий. Проект комплексного решения задач по развитию сферы инновационной деятельности в Украине.

Інноваційна стратегія українських реформ / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. – К. : Знання України, 2002.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.dkrp.gov.ua/info/3023.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.