ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. І. Лункіна, М. О. Мархотка

Анотація


У статті розглянуто основні підходи та методи оцінки фінансових результатів сільсько-господарських підприємств, аналіз його фінансового стану як основного індикатора фінан-сової стабільності та інвестиційної привабливості. Узагальнено підходи щодо класи-фікації видів аналізу господарської та фінансової діяльності, виокремлено фактори впливу на індикатори, що характеризують стан і перспективи розвитку досліджуваних об’єктів.

Ключові слова


ефективність; фінансові результати; фінансовий стан; динаміка; оцінка; аналіз; фактори впливу; індикатори розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабіч В. В. Фінансовий облік (облік активів) : [навч. посіб.] / В. В. Бабіч, С. В. Сагова. – [2-е вид., без змін]. – К. : КНЕУ, 2007.

Безверхий К. В. Удосконалення методики виявлення ознак викривлень і помилок у фінансовій звітності підприємства на основі аналітичних процедур / К. В. Безверхий // Облік і фінанси. – 2014. – № 4. – С. 8–16.

Бєлгородцева М. О. Семантика поняття «фінансові результати» та методика їх обліку у страхових компаніях / М. О. Бєлгородцева // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. – 2013. – № 1. – С. 29–32.

Глідких Т. В. Фінансовий облік : [навч. посіб.] / Т. В. Глідких. – К. : Центр навчальної літератури, 2007.

Колосок В. Особливості організаційно-методичного підходу до аналізу фінансових результатів промислових під-приємств у складі холдингу / В. Колосок, Я. Ходова // Збірник наукових праць Черкаського державного техно-логічного університету. Сер. : Економічні науки. – 2013. – Вип. 35(1). – С. 27–33.

Мошенський С. З. Економічний аналіз : [підручник] / С. З. Мошенський, О. В. Олійник. – Житомир : Рута, 2007.

Назарбаєва Р. Доходи та витрати в бухобліку: старт і фініш / Р. Назарбаєва // Бізнес. Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2003. – № 4(523).

Петришина Н. С. Методичні основи аналізу фінансових результатів діяльності промислового підприємства / Н. С. Пет-ришина, Ю. О. Кнець // Наука й економіка. – 2014. – Вип. 2. – С. 51–55.

Поливанова Л. А. Організаційно-методичні основи побудови системи моніторингу фінансових результатів підпри-ємства / Л. А. Поливанова // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2012. – № 2(2). – С. 349–357.

Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних розрахунків : [навч. посіб.] / [І. В. Алєксєєв, А. С. Мороз, Є. М. Романів, І. Б. Хома]. – Львів : Вид-во «Бескид Біт», 2003.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.