Полікритеріальна діагностика відтворення виробничого потенціалу фермерських господарств: методичний підхід

Lyudmyla Bogdanivna Gnatyshyn, Oksana Stepanivna Prokopyshyn

Анотація


Метою статті є розробка методичних рекомендацій щодо полікрітеріальної діагностики потенціалу в управлінні фермерських господарств з урахуванням особливостей його структури та відтворювальних процесів. Для вирішення поставленого завдання використано методи: системний, матричний, графічний. У статті уточнено поняття «діагностика», а також вироблено методику полікрітеріальної діагностики. Запропоновані теоретико-методичні розробки враховують структуру і особливості потенціалу фермерських господарств та дають можливість оцінити перспективи їхнього розвитку. Розроблено алгоритм формування та використання матричної моделі полікрітеріальної діагностики в управлінні відтворенням потенціалу фермерських господарств. Таблиця-покажчик для матричної моделі вибору репрезентативних економічних індикаторів відтворення потенціалу фермерських господарств України побудована з урахуванням інформаційних джерел отримання даних за спрощеної і повної форми обліку та звітності. Методологічні принципи полікрітеріальної діагностики відтворення потенціалу фермерських господарств розроблені на основі економічних індикаторів. Перспективними напрямками наукових розробок за досліджуваною проблемою може бути формування моделі рівня виробничого потенціалу фермерських господарств на основі врахування потенціалоутворювальних чинників (конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості і розвитку підприємства) та розробки комплексної полікритеріальної діагностики шляхом визначення інтегрального рівня розвитку фермерських господарств. Проведення діагностики відтворення виробничого потенціалу на основі застосування моделі допоможе фермеру (чи уповноваженому органому) прийняти обґрунтовані управлінські рішеня, спрямовані на ліквідацію проблемних моментів та слабких сторін у напрямку досягнення вищого рівня розвитку господарства.

Ключові слова


діагностика; економічні індикатори; фермерські господарства; матрична модель; потенціал; відтворення

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Artemenko A. M. 2008. Organizatsiyno-ekonomichni osnovy rozvytku fermerskykh gospodarstv. Kyjv: NNC IAE, 272.

Getman O. O., Shapoval V. M. 2007. Ekonomichna diagnostyka. Kyjv: Centr navchalnoyi literatury, 307.

Goryovyy V. P. 2007. Fermerstvo Ukrainy: teoria, metodologia, praktyka : Monographia / V. P. Goryovyy. – K. : NNC IAE, 540.

Kostyrko L. 2008. Diagnostyka potentsialu finansovo-ekonomichnoi ctiykosti pidpryemstva : Monographia / L.A. Kostyrko. – Kharkiv. : Factor, 336.

Marmul L. O., Galtsova O. L. 2006. Efektyvnist pidpryemnytskoi diyalnosti fermerskykh gospodarstv. Kyjv: NNC IAE, 204.

Melnyk O. G. 2010. Systemy diagnostyky diyalnosti mashynobudivnykh pidpryemstv: polikryterialna koncepciya ta instrumentariy. Lviv, 344.

Omarov Sh. 2008. Diagnostyka rezultativ diyalnosti koksokhimichnykh pidpryemstv : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk. – Kharkiv. 20.

Smetanyuk O. A. 2009. Economichna diagnostyka. Vinnycya: UNIVERSUM- Vinnycya,139.

Vasylchak S. V., Zydyak O. R. Formuvannya ta perspektyvy rozvytku fermerskykh gospodarstv // Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, 2009. vyp. 19.4. 147-151.

Vasylenko V. A. 2002. Teoriya i praktyka rozroblennya upravlinskykh rishen. Kyjv: CUL, 420.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Артеменко А. М. Організаційно-економічні основи розвитку фермерських господарств : монографія / А. М. Артеменко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 272 с.

Василенко В. А. Теорія і практика розроблення управлінських рішень : навч. посіб. / А. В. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 420 с.

Васильчак С. В. Формування та перспективи розвитку фермерських господарств [Електронний ресурс] / С. В. Васильчак, О. Р. Жидяк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.4. – С. 147–151. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19_4/147_Wasylczak_19_4.pdf.

Гетьман О. О. Економічна діагностика : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.

Горьовий В. П. Фермерство України: теорія, методологія, практика : монографія / В. П. Горьовий. – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 540 с.

Костирко Л. А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства : монографія / Л. А. Костирко. – Харків : Фактор, 2008. – 336 с.

Мармуль Л. О. Ефективність підприємницької діяльності фермерських господарств : монографія / Л. О. Мармуль, О. Л. Гальцова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2006. – 204 с.

Мельник О. Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій : монографія / О. Г. Мельник. – Львів : вид-во Львівської політехніки, 2010. – 344 с.

Омаров Ш. А. Діагностика результатів діяльності коксохімічних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / Ш. А. Омаров. – Харків, 2008. – 20 с.

Сметанюк О. А. Економічна діагностика : навч. посібн. / О. А. Сметанюк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 139 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.