Регіональні аспекти інвестиційного потенціалу підприємства

Neonila Vasylivna Mitskiewich

Анотація


Метою статті є узагальнення теоретико-методичних засад управління інвестиційним потенціалом підприємства. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи: порівняння, аналізу, синтезу. Обґрунтовано, що електростанції, які працюють на відновлюваних джерелах енергії, дозволяють організувати децентралізоване постачання електроенергії і, тим самим, суттєво зменшити втрати електроенергії в процесі її передачі від виробників до споживачів. Проведене дослідження надає змогу виявити перспективи залучення інвестицій та реалізації інвестиційних проектів на регіональному рівні, що дозволяє вирішити, окрім економічних питань, ще й соціальні та екологічні, адже зростання обсягів інвестування у виробництво сприяє збільшенню надходжень до бюджету та вирівнюванню економічного становища регіону. Отримані результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності підприємств.

Ключові слова


енергозберігальні технології; інвестиційний потенціал; вітроенергетика

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Stratehiya ekonomichnoho i sotsial'noho rozvytku Ukrayiny (2004-2015roky).”Shlyakhom yevropeys'koyi intehratsiyi ”/ [A.S.Hal'chyns'ka, V.M.Heyets' ta inshi]; Nats. in-t strateh. doslidzhen', In-t ekon. Prohnozuvannya NAN Ukrayiny, M-vo ekonomiky ta z pytan' yevrop. intehratsiyi Ukrayiny/IOTs Derzhkomstat Ukrayiny 2004.- 416s.

Shchodo vdoskonalennya terytorial'no-orhanizatsiynykh mekhanizmiv stymulyuvannya investytsiynoyi diyal'nosti v Ukrayini". Analitychna zapyska [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.niss.gov.ua/articles/897/

Dodatok do rishennya oblasnoyi rady vid 25.03.2011 roku # 3 Prohrama ekonomichnoho i sotsial'noho rozvytku Mykolayivs'koyi oblasti na 2011-2015 roky.

Modelyuvannya ekonomichnoyi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryyemstvo / Heyets' V. M., Kyzym M. O., Klebanova T. S., Chernyak O. I. ta in.; Za red. Heytsya V. M. : Monohrafiya. — Kharkiv : VD “ INZhEK", 2006. — 240 s.

Fedonin O.S. potentsial pidpryyemstva: formuvannya ta otsinka: Navch.pos./ O.S.Fedonin, I.M.Ryepina, O.I.Oleksyuk. – 2 – he vyd., bez zmin. – K.: KNEU, 2009. – 316 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки). «Шляхом європейської інтеграції» / [А. С. Гальчинська, В. М. Геєць та інші] ; Нац. ін-т стратег. досліджень, Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтеграції України / ІОЦ Держкомстат України 2004. – 416 с.

Щодо вдосконалення територіально-організаційних механізмів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/897/.

Додаток до рішення обласної ради від 25.03.2011 року № 3 Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2015 роки.

Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / Геєць В. М., Кизим М. О., Клебанова Т. С., Черняк О. І. та ін. ; За ред. Гейця В. М. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.

Федонін О. С. потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – [2-ге вид., без змін]. – К. : КНЕУ, 2009. – 316 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.