ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Автор(и)

  • Микола Пантелеймонович Хохлов Харківський національний економічний університет, Україна

Ключові слова:

економічна політика, економічна політика зростання, владна функція держави, економічна функція держави, чинники економічного зростання, планомірність економічної політики.

Анотація

Економічна політика розглядається як процес реалізації владних функцій держави в господарському житті суспільства. Для вирішення сучасних економічних і соціальних проблем українського суспільства необхідне проведення державою економічної політики зростання, поєднуючи економічні і владні функції держави, наповнюючи їх соціальним змістом.

Біографія автора

Микола Пантелеймонович Хохлов, Харківський національний економічний університет

доктор економічних наук, професор кафедри економіки і оцінки майна підприємств

Посилання

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. Т. 2. – М.: Республика, 1992.

– 400 с.

Бункина М.К., Семенов А.М. Экономическая политика. Учебное пособие. – М., ЗАО «Бизнес-школа «Интел-

Синтез», 1999. – 336 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий

центр «Академія», 2000. – 864 с.

Столыпин П.А. Жизнь и смерть за царя. Речи в Государственном Совете и Думе. – М.: «Рюрик», 1991. – 176 с.

The World Almanac and Book of Facts 2010. – N.Y. – World Almanac Ed, Group, Inc. – 2010. – 1008 р.

Ойкен В. Основные принципы экономической политики: Пер. с нем. / Общ. ред. С.Л. Целилина и К. Херрман,

Й. Пилата, вступ. Сл. О.Р. Лациса. – «Прогресс», 1995. – 496 с.

The World Almanac and Book of Facts 2010. – N.Y. – World Almanac Ed, Group, Inc. – 1996, 2000, 2003, 2006,

, 2010. – 1008 р.

Топоркова Н. Сильные выходят из кризиса еще сильнее // «Время». – 2009. – 29 мая.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Проблеми економічної теорії