Том 133, № 120 (2010)

Зміст

Проблеми економічної теорії

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ PDF (Русский)
Микола Пантелеймонович Хохлов
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ВІДБИТТЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ ФОРМИ ПРАЦІ PDF
Ліана Анатоліївна Дмитриченко
ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ СВІТОВОГО ОКЕАНУ НАФТОПРОДУКТАМИ ТА ЇХ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТ PDF
Тетяна Анатоліївна Конєва
ОСВІТА: СУСПІЛЬНЕ БЛАГО АБО ТОВАР? PDF
Вікторія Антонівна Палехова
ДИСБАЛАНСИ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ, ЇХ ВПЛИВ НА ПОГЛИБЛЕННЯ РЕЦЕСІЇ PDF
Станіслав Валерійович Коновалов
МОЖЛИВОСТІ ЗМЕНШЕННЯ ШКІДЛИВОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
Тетяна Михайлівна Фертікова
ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ІНВАЛІДІВ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Ганна Олексіївна Кравцова

Вдосконалення фінансових відносин

ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
Олексій Олександрович Полєтаєв
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Ольга Юріївна Коваленко
ПОДАТКОВИЙ РЕСУРС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Лілія Іванівна Дмитриченко, Тетяна Михайлівна Єгорова
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ PDF
Анатолій Якович Казарєзов, Світлана Володимирівна Матвієнко
АНАЛІЗ РІВНЯ ЖИТТЯ ПЕНСІОНЕРІВ ЯК ІНДИКАТОРУ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Катерина Петрівна Черненок
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ PDF
Оксана Василівна Рудь

Галузева та регіональна економіка

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУДНОПЛАВНОЇ КОМПАНІЇ В ІНТЕРМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ PDF
Наталія Михайлівна Бєлова
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА УКРАИНЫ PDF (Русский)
Наталья Вячеславовна Максимюк
ФІНАНСОВА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ PDF
Ірина Сергіївна Комаренко
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В РЕГІОНІ PDF
Валерій Васильович Горлачук
АГЛОМЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ PDF
Олександр Юрійович Верланов, Юрій Юрійович Верланов
ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ PDF
Олександр Юхимович Єганов, Наталія Миколаївна Ришняк