ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА УКРАИНЫ

Автор(и)

  • Наталья Вячеславовна Максимюк Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Україна

Ключові слова:

державна стратегія розвитку, індустрія туризму

Анотація

У статті вивчені концепції, стратегії й програми розвитку індустрії туризму в Україні й у Криму зокрема, виявлені їхні позитивні сторони й недоліки, виконана оцінка фінансування розвитку туризму в Україні. Виявлено недоліки використання вітчизняної статистичної інформації як інформаційної бази стратегій розвитку туризму, розроблені пропозиції по використанню системи допоміжних рахунків по туризму (TSA), розробленої WTTC і OEF. Дано практичні рекомендації з формування державної стратегії розвитку індустрії туризму в Україні.

Біографія автора

Наталья Вячеславовна Максимюк, Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского

старший преподаватель кафедры учета и аудита

Посилання

Мельник О.В. Чинники формування туристичної привабливості території / О.В. Мельник // Вісник Національ-

ного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – Львів: Вид-во НУ «ЛП»,

– № 504. – С. 39-44.

Чечель А.А. Пути реформирования механизма управления туристическим бизнесом в Донецком регионе /

А.А. Чечель // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне регулювання економіки

та місцеве самоврядування». – Дніпропетровськ, 2003. – С. 78-79.

Борущак М. Особливості маркетингової стратегії розвитку курортно-туристичного регіону / М. Борущак //

Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу: Серія Економіка, організація і управління підприємства-

ми (в туристичній сфері). – 2005. – № 9. – С. 100-105.

Стратегія розвитку туризму і курортів, яка схвалена розпорядженням КМУ від 06.08.2008 р. № 1088 р

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

main.cgi?nreg=1088-2008-%F0.

Гнатюк М.Р. Закон України «Про Туризм»: Постатейний коментар / М.Р. Гнатюк. – К.: Видавничий Дім «Ін

Юре», 2006. – 200 с.

Положення про Державну службу туризму і курортів Постанова Кабінет Міністрів України від 13.02.2006 р.

№ 132 / Верховна Рада України – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=132-2006-%EF.

Концепция развития туризма и курортов в Украине. Проект, разработанный Государственной службой туризма и

курортов Министерства культуры и туризма Украины [Електронний ресурс] / Державна служба туризму і

курортів Міністерства культури і туризму України. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua/Publ.aspx?id=362.

Государственная стратегия регионального развития на период до 2015г., утверждена Постановлением КМУ от

07.2006 г. № 1001 [Электронный ресурс] / Крым – инвестиции в будущее. – Режим доступа: http://investcrimea.fx-studio.crimea.ua/show_content.php?alias=strategy&menu_id=45.

Стратегічні напрями та завдання щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжна-

родними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки, яка схвалена розпорядженням КМУ від 03.09.2009 р.

№ 1156-р [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/

laws/main.cgi?nreg=1156-2009-%F0.

Галузева програма туристичного забезпечення в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу, яка затверджена Наказом Міністерства культури і туризму України

від 28.12.2007 р. № 1784/0/16-07 [Електронний ресурс]. Державна служба туризму і курортів Міністерства

культури і туризму України. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua/Catalog/Docs/00000345.doc.

Державна програма соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим на період до 2017 року,

яка затверджена Постановою КМУ від 30.09.2007 р. № 1067 / [Електронний ресурс]. Крым – инвестиции в

будуще. – Режим доступу: http://invest-crimea.fx-studio.crimea.ua/show_content.php?alias=progs&menu_id=46.

Программа экономического и социального развития Автономной Республики Крым (на ежегодной основе)

[Электронный ресурс] / Крым – инвестиции в будущее. – Режим доступу: http://invest-crimea.fx-studio.crimea.

ua/show_content.php?alias=progs&menu_id=46.

Программа развития сельского и зеленого туризма в Автономной Республике Крым на 2007-2010 годы, которая

утверждена Постановлением ВР АРК вот 19.09.2007 № 572-5/07 [Электронный ресурс] / Крым – инвестиции в

будущее. – Режим доступа: http://invest-crimea.fx-studio.crimea.ua/show_content.php?alias=progs&menu_id=46.

Проект стратегии развития Автономной Республики Крым на период до 2017 года «Крым – территория успеха» [Электронный

ресурс] / Крым – инвестиции в будущее. – Режим доступа: http://invest-crimea.gov.ua/show_content.php?alias=infoset.

Проект Программы развития Автономной Республики Крым в сфере курортов и туризма на 2009-2011 гг.

[Электронный ресурс] / Крым – инвестиции в будущее. – Режим доступа: http://invest-crimea.fx-studio.crimea.ua/

show_content.php?alias=progs&menu_id=46.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2003 рік» у редакції від 11.12.2003 р. № 1397-IV [Електронний

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=380-15.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» у редакції від 16.12.2004 р. № 2264-IV / Верхов-

на Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1344-15.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» у редакції від 20.12.2005 р. № 3234-IV [Електронний

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2285-15.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» у редакції від 14.11.2006 р. № 338-V [Електронний

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3235-15.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» у редакції від 04.05.2007 р. № 1004-V [Електронний

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=489-16.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» у редакції від 12.12.2008 р. № 659-VІ [Електронний

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=107-17.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» у редакції від 16.12.2009 р. № 1766-VІ [Електронний

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=835-17.

Положення про порядок формування та використання коштів Фонду розвитку туризму України Наказ Держав-

ний комітет України по туризму від 27.03.96 р. № 14 / [Електронний ресурс] Верховна Рада України. – Режим

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0158-96.

Про порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтрим-

ки розвитку туризму, затвержено Постановою КМУ від 27.03.2007 р. № 537 [Електронний ресурс] / Верховна

Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-2007-%EF.

Про порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтрим-

ки розвитку туризму, затвержено Постановою КМУ від 09.04.2008 р. № 326 [Електронний ресурс] / Верховна

Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=326-2008-%EF.

Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в АР Крим у 2008/2009 році // Держкомстат

України Головне управління статистики в Автономній Республіці Крим, статистичний збірник, Сімферополь,

– 148 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Галузева та регіональна економіка